Greenport Noord-Holland Noord is een netwerkorganisatie, volop in de economische dynamiek van de regio Noord-Holland Noord. Vele partijen hebben zich als (project-)partner aan ons verbonden. Door kennisoverdracht te stimuleren tussen ondernemers, kennisinstellingen en onderzoekinstituten worden cross-overs geïnitieerd en innovatie gestimuleerd. 

Enthousiast en wil je samenwerken met GreenPort NHN en andere ondernemers om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen? Neem contact op via de contactpagina.