Een Greenporter van het eerste uur: zo kun je Martijn Grosmann zonder twijfel introduceren. Sinds de start van Greenport NHN houdt hij zich met veel plezier bezig met de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Met onder andere projecten als de Rabo AZ Foodtour, GroenStart en de Tuinbouw Battle weet hij iedereen te enthousiasmeren, van basisschoolleerling tot bloembollenbedrijf. “Máár”, zo stelt Martijn, “ik zie mezelf daarin echt niet als hoofdrolspeler. Alles draait om met elkaar, voor elkaar, door elkaar.”

Koeien in de kantine

Sinds 2013 is Martijn projectleider Onderwijs & Agri bij het Clusius College. Martijn: “In Noord-Holland is het Clusius College dé onderwijsinstantie voor de agrarische sector. Natuurlijk kun je ook via andere scholen en opleidingen in de sector terechtkomen, maar onze vmbo- en mbo-opleidingen zijn stuk voor stuk gericht op werken in de brede groene sector. Dat raakt meteen de kern van wat ik doe: ik verbind de sector met het onderwijs en de regio. De school kan niet zonder verbinding met het bedrijfsleven - de leerlingen en studenten moeten werkervaring opdoen, stagelopen en bedrijven bezoeken. De agrarische sector is ook bij uitstek een sector waar je echt de werkvloer op moet om te kunnen leren. Je kunt tenslotte geen compleet bloembollenveld de klas in brengen en het melken van vijftig of honderd koeien past niet in de schoolkantine. Andersom heeft de sector behoefte aan voldoende en goed geschoold personeel. Wil je jongeren naar jouw bedrijf of sector trekken, dan moet je ze laten zien wat er gebeurt, wat er mogelijk is én aan welke kennis en vaardigheden je behoefte hebt. Verbinding, dat is belangrijk.”

AgriTech Campus

Die verbinding heeft onder andere formeel vorm gekregen door het oprichten van de AgriTech Campus. Van hieruit is het eerste concept van de Noord-Hollandse Tuinbouw Battle ontstaan, inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse activiteit waar honderden basisschoolleerlingen aan meedoen. Een andere parel is de Rabo AZ Food Tour (RAFT). Martijn: “Dit is een project waarin ontzettend veel samen komt: wereldvoedselvraagstukken, gezonde leefstijl, sport, profvoetballers die zichtbaar worden als rolmodel voor jonge kinderen… We bieden basisschoolklassen een uitdagende, prikkelende omgeving om zich bewust te worden van gezonde voeding, de voedselketen, gezonde keuzes en meer. Aan de hand van online lesprogramma werken ze via opdrachten toe naar een finalemoment. Voorbeelden zijn het lezen van etiketten, supermarktsafari, zelf smoothies maken en thuis kijken wat er in de koelkast ligt en hoe gezond dat is. De verworven kennis wordt verwerkt in vlogs, als onderdeel van een challenge. We werken samen met JOGG en de GGD. Rabobank is de verbindende schakel en een club als AZ spreekt tot de verbeelding bij leerlingen. Dit is inmiddels zo’n succes dat het ondenkbaar is dit ooit te stoppen. En het is typisch een voorbeeld van de kracht van samenwerking.”

Tekst loopt door onder foto

 

Image


Martijn Grosmann & Piet Arie Rustenburg bij de Tuinbouwbattlekarren

Het erf als leslokaal

Naast de activiteiten in de jonge en levendige omgeving van basisscholen vertelt Martijn enthousiast over een heel ander project: GroenStart. “Met GroenStart ondersteunen we mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op weg naar werk in de agrarische sector en de groensector. In feite een oudere doelgroep dus van jongvolwassenen en volwassenen. Dat kan zijn via een opleiding op het Clusius College, maar we bieden ook voorschakeltrajecten waarbij mensen in de praktijk kennismaken met de sector - heel laagdrempelig. Het unieke aan deze formule is dat we werken met gemeenten, uitzendorganisaties, onderwijs en werkgevers, maar bijvoorbeeld ook met Fiolet Taaltrainingen. Deelnemers die bijvoorbeeld de Nederlandse taal nog niet goed beheersen krijgen les met speciale aandacht voor specifieke vaktaal.” Bij GroenStart staan de mensen voorop en niet het papiertje, benadrukt Martijn. “Een baan is belangrijker dan een diploma, dat is het uitgangspunt. School heeft in dezen een andere rol. Het klaslokaal is buiten, op het erf en in de natuur. Er wordt lesgegeven in het bos, op zorgboerderijen, dierentuinen en in schaapskooien; zogenoemde contextrijke leeromgevingen. Daar zijn weer allerlei organisaties bij betrokken, van Landschap Noord-Holland tot PWN. We zijn nu een aantal jaar actief en we hebben ruim driehonderd deelnemers. Meer dan honderdtwintig deelnemers zijn al uitgestroomd naar een vaste baan. Als je ziet hoe deze mensen helemaal tot bloei zijn gekomen, dat is gewoon hartverwarmend.”

Verbinding in sector én regio

Terug naar Martijns rol: werken aan de verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven in de agrarische sector. “Die verbinding is belangrijk voor de sector in het bijzonder, maar net zo goed voor onze regio in het algemeen. Noord-Holland kent grote demografische verschillen, met regio’s waar de bevolking daalt of zal dalen. Wij zijn één van de sectoren die een rol kunnen spelen in het aantrekken en behouden van jongeren, mensen, werknemers. Daarom zijn we onder andere betrokken bij De Kop Werkt! voor het agrarische deel van hun programma. We moeten er zijn en we moeten erbíj zijn.” En Martijn zelf, waarom wil híj erbij zijn? “Ik ben geïnteresseerd in gezondheid en welzijn en voedsel maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Een thema als het wereldvoedselvraagstuk raakt ons allemaal, het is een wereldwijd probleem waar we lokaal onze invloed op uit kunnen oefenen. Bovendien denk ik dat deze functie me goed past, mede dankzij de vrijheid en ruimte die ik krijg om dingen op te pakken zoals ik denk dat goed is en wat werkt. Ik ben een doener die tegelijkertijd prima uit de voeten kan met beleidslijnen. Als het nodig is spring ik in m’n auto om zelf bloembollen bij een school af te leveren, maar er ligt wel een visie ten grondslag aan wat ik doe. Ik werk vanuit creativiteit en ik vind het mooi om iets te kunnen betekenen voor de mensen waarmee ik samenwerk. Je bouwt iets op met elkaar. Had ik trouwens al gezegd dat er in de agrarische sector echt alleen maar leuke mensen werken? En ik zie op veel plekken een opmars van jonge, enthousiaste mensen die impact willen maken. Fantastisch om in zo’n omgeving mee te kunnen bewegen en een bijdrage te kunnen leveren.”

Meer nieuws

[Video] Rooien van aardappelen en lof voor vaststellen nutrientopname

Voor het Agronomie-onderzoek in Zoetwaterboeren zijn op de percelen bij Hoeve Lotmeer onlangs de...
Wouter Veefkind

Fieldlab Waterstof in Agri NHN is gestart. Wat heeft de agri-ondernemer daar aan?

Waterstof kan een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van Nederlandse bedrijven. Waterstof is...
Bob van der Hout over innovatie in agrifood

Bob van der Hout, Rabobank: "Innoveren in deze sector vraagt gewoon tijd van ondernemers"

5 vragen aan Bob van der Hout, directeur Food en Agri bij Rabobank Noord-Holland Noord.