Bij de kick-off van project Zoetwaterboeren nam akkerbouwer Klaas Schenk het gezelschap mee voor een rondleiding over zijn akkerbouwbedrijf. Tijdens de presentatie geeft hij tekst en uitleg over de maatregelen die hij heeft genomen in de strijd tegen verdroging en verzilting.

Watermanagement speelt een hoofdrol in het bedrijfssysteem van Schenk. Zo past hij druppelirrigatie toe in de pootgoedteelt en heeft hij met een eigen wateropslag van zo’n 1.000 kuub de beschikking over ‘eigen’ zoetwater. Al deze ontwikkelingen maken dat het bedrijf uitermate geschikt is als onderzoeks- en expertisecentrum voor duurzaam agrarisch waterbeheer.

Tijdens de rondleiding vertelt Klaas uitgebreid over het hoe en waarom van diverse technieken, de resultaten en zijn plannen. 

Meer nieuws

Overhandiging gebiedsvisie Energie Het Grootslag

Glastuinbouwgebied Het Grootslag heeft klimaatdoelen 2030 nu al behaald

Glastuinbouwgebied Het Grootslag in Gemeente Medemblik is zijn tijd vooruit. Als eerste...

{VIDEO] Ontwikkeling van precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 1: De Uitdaging

In het project Digital Farming NHN werkt Greenport NHN samen met partners aan de doorontwikkeling...

Noord-Holland Noord proeftuin voor datagedreven landbouw

Datatechnologie vormt de sleutel naar toekomstbestendige landbouw en NHN loopt hierin voorop....