Bij de kick-off van project Zoetwaterboeren nam akkerbouwer Klaas Schenk het gezelschap mee voor een rondleiding over zijn akkerbouwbedrijf. Tijdens de presentatie geeft hij tekst en uitleg over de maatregelen die hij heeft genomen in de strijd tegen verdroging en verzilting.

Watermanagement speelt een hoofdrol in het bedrijfssysteem van Schenk. Zo past hij druppelirrigatie toe in de pootgoedteelt en heeft hij met een eigen wateropslag van zo’n 1.000 kuub de beschikking over ‘eigen’ zoetwater. Al deze ontwikkelingen maken dat het bedrijf uitermate geschikt is als onderzoeks- en expertisecentrum voor duurzaam agrarisch waterbeheer.

Tijdens de rondleiding vertelt Klaas uitgebreid over het hoe en waarom van diverse technieken, de resultaten en zijn plannen. 

Meer nieuws

[Video] Rooien van aardappelen en lof voor vaststellen nutrientopname

Voor het Agronomie-onderzoek in Zoetwaterboeren zijn op de percelen bij Hoeve Lotmeer onlangs de...
Wouter Veefkind

Fieldlab Waterstof in Agri NHN is gestart. Wat heeft de agri-ondernemer daar aan?

Waterstof kan een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van Nederlandse bedrijven. Waterstof is...
Bob van der Hout over innovatie in agrifood

Bob van der Hout, Rabobank: "Innoveren in deze sector vraagt gewoon tijd van ondernemers"

5 vragen aan Bob van der Hout, directeur Food en Agri bij Rabobank Noord-Holland Noord.