In deel 2 in de serie over het project Digital Farming NHN bespreken we het hoe en waarom van dataverzameling voor precisielandbouw. Welke informatie wordt er zoal verzameld en wat gebeurt er naderhand mee?

 


Bodemkaarten en taakkaarten

Voor toepassing van precisielandbouw is het nodig om op verschillende manieren data te verzamelen. Onder andere wordt gebruik gemaakt van bodemkaarten en taakkaarten.

Het bedrijf RH3S doet grondonderzoek met een speciale sensor en maakt op basis van de verkregen gegevens bodemkaarten. Ook is het mogelijk om deze informatie meteen om te zetten naar taakkaarten. In deze aflevering van onze videoserie over Digital Farming NHN vertelt Eddie Loonstra van RH3S hoe dit allemaal in zijn werk gaat.

Ontwikkeling van algoritmes

Ook de Hogeschool Inholland werkt mee aan Digital Farming NHN. We spreken Kristel van Ammers die een bijzondere plek inneemt in dit project. Naast dat zij studenten begeleidt die werken aan de ontwikkeling van algoritmes, werkt ze in deeltijd bij Vertify. Kristel benadrukt het belang van goede samenwerking met de boer. Wat verwacht hij van het algoritme?

Student Mathematical Engineering Michael Bultema werkt aan een algoritme dat onkruid kan herkennen. Hij laat in het Robotica Lab in Alkmaar zien hoe ver hij hiermee is. Het belang van kwalitatief goed beeldmateriaal wordt hier meteen duidelijk.

 

Serie

Om een goed beeld te geven van het hoe en waarom van Digital Farming maken we een serie over precisietechnologie in landbouw. In deel 1 vertellen bollenteler Stef Ruiter van J.C.J. Ruiter Wever uit Andijk, Sander Dekker van Agrotheek en Pieter Vlaar van Vertify over hun ervaringen.

Meer nieuws

[Video] Rooien van aardappelen en lof voor vaststellen nutrientopname

Voor het Agronomie-onderzoek in Zoetwaterboeren zijn op de percelen bij Hoeve Lotmeer onlangs de...
Wouter Veefkind

Fieldlab Waterstof in Agri NHN is gestart. Wat heeft de agri-ondernemer daar aan?

Waterstof kan een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van Nederlandse bedrijven. Waterstof is...
Bob van der Hout over innovatie in agrifood

Bob van der Hout, Rabobank: "Innoveren in deze sector vraagt gewoon tijd van ondernemers"

5 vragen aan Bob van der Hout, directeur Food en Agri bij Rabobank Noord-Holland Noord.