Provincie Noord-Holland telt ruim 2,8 miljoen inwoners, waarvan bijna de helft in de regio Amsterdam woont. Al deze mensen zijn voor hun eten afhankelijk van de circa 30.000 bedrijven die werkzaam zijn in de voedselsector (agri & food). De manier van voedsel produceren, distribueren, verwerken en consumeren leidt in toenemende mate tot maatschappelijke discussies, omdat het milieu, de bodem, de omgeving, onze gezondheid en het verdienmodel van de agrarisch ondernemer onder druk zijn komen te staan. Ondanks dat het milieu, de bodem en de omgeving al fors zijn verbeterd in de laatste decennia, dient zich toch een transitie van ons voedselsysteem aan.

Provincie Noord-Holland streeft naar een schone en veilige productie van betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Een voedselsysteem met gezonde verdienmodellen voor de ondernemers, maar wat ook goed is voor het klimaat, de bodem en het milieu. Ondernemers pakken kansen op en gaan aan. Zij komen zelf of vanuit brancheverenigingen met oplossingen op voedselvraagstukken. Maar het gaat nog niet snel genoeg. Daarom is het belangrijk dat de transitie van ons voedselsysteem gezamenlijk versneld opgepakt wordt. Met Boer & Business in Balans helpen wij voedselbedrijven, voedselbereiders en kennisinstituten om elkaar te vinden, te verbinden en te inspireren. Op die manier willen we als Provincie Noord-Holland de transitie naar een duurzaam voedselsysteem in samenwerking met anderen stimuleren, ondersteunen en dus versnellen en realiseren.

Klik hier voor de Voedselvisie 2020-2030.

Lees meer via boerenbusinessinbalans.nl

Bijlage

Meer nieuws

Smart Farming Broccoli

In november 2020 is het lectoraat Robotica van Hogeschool Inholland gestart met het KIEM project...
Eva van der Plas

Van der Plas Sprouts: duurzaam in mens en product

Met drie man sterk staan ze tegenwoordig aan het roer: de derde generatie van Van der Plas Sprouts...

Tim Spooren: Werken van zaadje tot verpakt product

Als íemand weet hoe divers de foodsector is, dan is het Tim Spooren. In twintig jaar tijd bewoog...