In het kader van project Zoetwaterboeren is hard gewerkt aan de aanleg van voorzieningen voor de volgende fase van het onderzoek. Bij het bedrijf van Klaas Schenk in Anna Paulowna is de samengestelde drainage uitgebreid en zijn grondwatersensoren geplaatst. Dit heeft als doel om met irrigatie optimale teeltomstandigheden te creëren en voldoende zoetwater te behouden. Hiermee is de basis gelegd voor het onderzoeksplan 2023 voor het project Zoeterwaterboeren.

Op een deel van de percelen zijn zogenaamde peilregelbuizen met zonnepanelen aangelegd. Deze buizen zijn gekoppeld aan de hoofddrain en pompputten en het geheel is aangesloten op de voorzieningen van vorig jaar. Hierdoor wordt Klaas flexibel in het gebruik van zoet water voor de gewassen. 

Nieuwe onderzoekfase

Voor het onderzoek zijn peilvlakken gemaakt en grondwatersensoren geplaatst en geïnstalleerd. De materialen zijn geleverd door Pipelife en het graafwerk is uitgevoerd door Jimmink Kolhorn.

Beide projectpartners hebben afgelopen weken veel werkt verzet. In het onderzoek gaat Deltares testen uitvoeren met het tegengaan van verzilting, het langer vasthouden van water gebaseerd op de weersvoorspelling en de mogelijkheid om snel te ontwateren bij hevige neerslag. Later dit voorjaar worden acht hectare aardappels en acht hectare uien gezaaid. Na het zaaien van de gewassen richt Vertify onderzoeksvlakken in voor het agronomische onderzoek. 

Zoetwaterboeren

Het bedrijf van Klaas Schenk in Anna Paulowna is sinds september 2022 dé proeflocatie voor duurzaam agrarisch waterbeheer. Zoetwaterboeren test technieken om zoet water op te slaan. Zodat akkerbouwers als watermanager hun bedrijf kunnen runnen en flexibel in kunnen spelen op (sterk) wisselende weersomstandigheden.

Open Dag 22 juni

Wie meer wil weten over wat we allemaal doen in project Zoekwaterboeren, is donderdag 22 juni van harte welkom bij de open middag die we dan organiseren op het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk. Onder het motto 'Van ambitie naar praktijk' laten we bezoekers door middel van verdiepende workshops en een veldexcursie kennisnemen van de eerste resultaten en toepassingen in de praktijk. Kijk hier voor meer info.

Meer nieuws

[Video] Rooien van aardappelen en lof voor vaststellen nutrientopname

Voor het Agronomie-onderzoek in Zoetwaterboeren zijn op de percelen bij Hoeve Lotmeer onlangs de...
Wouter Veefkind

Fieldlab Waterstof in Agri NHN is gestart. Wat heeft de agri-ondernemer daar aan?

Waterstof kan een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van Nederlandse bedrijven. Waterstof is...
Bob van der Hout over innovatie in agrifood

Bob van der Hout, Rabobank: "Innoveren in deze sector vraagt gewoon tijd van ondernemers"

5 vragen aan Bob van der Hout, directeur Food en Agri bij Rabobank Noord-Holland Noord.