Biodivers Perspectief

Biodivers Perspectief is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het neemt studenten, docenten en bedrijven mee in de ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Biodivers Perspectief voor natuurinclusief leren en ondernemen

Het programma Biodivers Perspectief is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het initiatief is genomen door het Clusius College en het neemt studenten, docenten en bedrijven mee in de ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Dat is nodig, want de achteruitgang van de biodiversiteit staat onomstotelijk vast. Een goede biodiversiteit is de basis van onze maatschappij en zeker ook voor een toekomstbestendige landbouw. De landbouwsector kan echter ook een belangrijke rol spelen om de biodiversiteit te herstellen, en daarmee te werken aan bijvoorbeeld een vruchtbare bodem of natuurlijke plaagbestrijding.

Het doel van dit programma is om een inspirerende en stimulerende leeromgeving te creëren voor studenten, docenten, ondernemers én alle andere partijen voor wie natuurinclusief leren belangrijk is.

 

Nieuws over dit project

Duurzame Bloemkool

Eerste rapportage project Duurzame Bloemkool

In opdracht van de provincie Noord-Holland is in maart 2020 gestart met een onderzoek naar het...
tulp koe molen

Biodivers Perspectief voor natuur-inclusief leren en ondernemen

Het programma Biodivers Perspectief is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en...
Biodivers magazine

Green Deal natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs

Waarom een Green Deal?  Een aantal jaar geleden maakte het ministerie LNV een rondgang langs de...

Meer informatie