De Groene Tulp

De Groene Tulp: investeren in de verduurzaming van de tulpenteelt. Doel van dit onderzoek is het opleveren van effectieve en duurzame strategieën voor de tulpenteelt, zodat bij hoge ziekte en plaagdruk misoogsten en onoverkomelijke schade aan zowel bol als tulp voorkomen worden.

De Groene Tulp is een vierjarig project dat voor een deel wordt gefinancierd door iBulb, Agri Treat projects, NLG Holland, Rabobank, KAVB productgroep tulp, Stimuflori, GreenPort NHN, Koppert, CNB Teeltadvies en Universiteit Leiden. Deze bedrijven investeren dus werkelijk in de verduurzaming van de tulpenteelt. Daarnaast wordt een deel gefinancierd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk.

Doel van dit onderzoek is het opleveren van effectieve en duurzame strategieën voor de tulpenteelt, zodat bij hoge ziekte en plaagdruk misoogsten en onoverkomelijke schade aan zowel bol als tulp voorkomen worden. De volgende onderdelen zullen worden gecombineerd:  het gebruik van groene middelen en biostimulanten voor behandelen van de bodem, ontsmetten van de bollen, ziektebestrijding op het land.

Onderdeel van:

Ondersteunt door het Europese fond voor regionale ontwikkeling Ondersteunt door Provincie Noord-Holland

Nieuws over dit project

Samenwerking leidt tot initiatief pilotbedrijf

In het PPS De Groene Tulp staat het vinden van praktische oplossingen voor een toekomstbestendige...
project de Groene Tulp

Project De Groene Tulp jaagt op duurzaamheid

De bloembollensector toekomstbestendig maken, dat is kort gezegd het doel van het door Proeftuin...

Steeds meer te vertellen over de bodem

Een van de drie pijlers van het project De Groene Tulp is de bodem. Meer inzicht is nodig om ook in...

Aanleiding van het project is het verdwijnen van steeds meer middelen en de toename van bovenwettelijke eisen van de retail. Doel van het project is om minder afhankelijk te zijn van chemische middelen. Verder onderzoek op teelttechnische maatregelen, zoals grondverbetering, bolbehandeling en gewasbehandeling moet hier een bijdrage aan leveren.

Social media

De Groene Tulp LinkedIn
De Groene Tulp Facebook


Partners De Groene Tulp