Duurzame warmte en CO2 in de glastuinbouw

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. We moeten onafhankelijk worden van fossiele brandstof en uitstoot van schadelijke stoffen voorkomen.

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. We moeten onafhankelijk worden van fossiele brandstof en uitstoot van schadelijke stoffen voorkomen. De omschakeling naar een CO2 -arme economie is vastgelegd in de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. De Nederlandse tuinbouw kan een grote rol spelen bij deze transitie in Nederland. De ondernemers investeren zelf al fors in duurzame energiebronnen én energiebesparing en willen daar de komende jaren stevig op blijven inzetten. 

Lees hier alles over Glastuinbouw in Noord-Holland Noord

Nieuws over dit project

Plantenkwekerij Gitzels Wervershoof in de race voor duurzaamste bedrijf Medemblik

Ook dit jaar reikt Gemeente Medemblik de Duurzaam Ondernemen Award uit. In 2020 gaat de prijs naar...
Agriport A7

Bijna eenderde aardwarmte komt uit Agriport en Andijk

Energiebedrijf ECW houdt de vaart er inBron: NoordHollands Dagblad, 2-9-2020,  auteur Jan Mol, foto...
Glastuinbouw bloemen

Kamerbrief over CO₂-levering aan de glastuinbouw

Belangrijke Kamerbrief over CO₂-levering aan de glastuinbouwDe levering van externe CO₂ aan de...

Green Deal ‘CO2 voorziening glastuinbouw in Noord-Holland’

Deze Green Deal draagt bij aan het bereiken van de nationale doelstellingen voor energie besparing en CO2 emissiereductie én het versterkt de internationale concurrentiepositie van de glastuinbouw. Het beantwoordt tegelijkertijd aan de EU-oproep aan de lidstaten om haast te maken met klimaatmaatregelen voor de land- en tuinbouwbedrijven. 

Een aantal ontwikkelingen:


Ook Greenport Aalsmeer en Greenport Westholland werken in deze Green Deal aan projecten. 

Meer informatie

Image

Jeroen Larrivee

Greenport NHN & Greenport Aalsmeer
Coördinator verduurzaming glastuinbouw