Huidige situatie

Ondernemers in de agribusiness vinden het in toenemende mate lastig om de juiste arbeidskrachten te vinden. De concurrentie vanuit andere sectoren neemt daarbij toe, mede doordat de beschikbare arbeidspool in de regio daalt als gevolg van vergrijzing en ontgroening. Gebrek aan geschikt personeel leidt er toe dat ondernemers geremd worden in hun innovatie en ontwikkeling. Specifieke uitdagingen zitten in het vinden van technisch personeel, met hart voor groen en het vinden van tijdelijk personeel (al of niet seizoensgebonden). Bij het vinden van tijdelijk personeel speelt een regionale huisvestingsopgave een belangrijke rol. Goed werkgeverschap is van toenemend belang om mensen te vinden en te binden. Onderwijsinstellingen voorzien een terugloop in leerlingaantal door de regionale ontgroening. Bij de keuze voor een opleiding in het groen, of techniek speelt imago een belangrijke rol. Dit kan verbeterd worden. Verbintenis tussen groene opleidingen en techniek neemt in belang toe.

Ambitie

Zorgen voor voldoende arbeidskrachten met de juiste vaardigheden en kennis, zodat agribusiness ondernemers kunnen blijven ondernemen en innoveren.

Gemeenschappelijke opgave

Te verwachten is dat arbeid een kritieke factor blijft in de toekomst. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe in Nederland en daarbuiten. Bestaande werknemers en ondernemers behoeven daarnaast nieuwe kennis en vaardigheden. Hiervoor zijn omscholing, bijscholing en aansluiting van praktijkuitdagingen in onderwijsprogramma’s nodig. In een concurrerende arbeidsmarkt is goed werkgeverschap van levensbelang voor de ondernemers. Alleen met goed werkgeverschap vind je mensen voor de agribusiness en kun je ze ook behouden. Regionaal is van belang dat er voor alle doelgroepen voldoende en aantrekkelijke huisvesting is. Studenten die willen afstuderen bij Seed Valley bedrijven, tijdelijke arbeidskrachten uit Oost-Europa, managers van de steeds grotere agribedrijven, technisch personeel van de mechanisatiebedrijven, allen zoeken een aantrekkelijke woonplek in de regio.

Onderdeel van:

Projecten

Smart Future

Digitalisering en Technologie spelen in bijna alle beroepen een steeds belangrijkere rol. Het RIF project Smart Future speelt hierop in door docenten en studenten samen te brengen met innovatieve initiatieven om ons heen. In agrifood zijn Vonk, Inholland en Horizon betrokken met...

Farming Simulator Challenge 

De Farming Simulator Challenge is een competitie met het razend populaire simulatiespel Farming Simulator. De competitie gaat van start met ingang van het schooljaar 2022-2023 en is bedoeld voor scholen in het middelbaar en voortgezet onderwijs.
GroenStart header

GroenStart

GroenStart is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar deelname aan de groene en agrarische arbeidsmarkt. De expertise van werkgevers, opleiders, begeleiders, uitzendorganisaties en gemeenten tezamen maakt dat GroenStart een unieke formule is.

AgriTech Campus

In de AgriTech Campus wordt de relatie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs versterkt. De aanpak van de AgriTech Campus moet er toe leiden dat er voldoende innovatieve ondernemers en werknemers voor de bedrijven zijn en blijven.

AgriProjecten Match2020

Aan het werk in de kansrijke Agribusiness in Noord-Holland NoordMensen met de juiste skills en vaardigheden aan het werk in de Agribusiness in de Kop van Noord-Holland Noord. Dat is de inzet bij de AgriProjecten binnen Match2020.

GreenTech NHN

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In het project GreenTech NHN werken twee Noord-Hollandse MBO scholen (Het Clusius College en het Horizon College) aan inspirerende stageopdrachten voor studenten in technische en...

TerraTechnica

TerraTechnica is het verbindende platform voor onderwijs, onderzoek en innovatie in duurzame energietechnologie. Het bundelt de krachten en geeft vorm aan de ambitie van de regio.

Nieuws over dit project

Farming Simulator

[VIDEO] Gezocht, boer van de toekomst

Hoe zorg je ervoor dat jongeren op de hoogte zijn van de interessante kanten van een beroep waar...
Farming Simulator

Farming Simulator Challenge krijgt warm onthaal in het groene onderwijs

Het streven is de game onderdeel te maken van het lesprogramma in het groene onderwijs.
smart farming challenge

Farming Simulator Challenge moet jongeren warm maken voor carrière in agrarische sector

Behalve aan land- en tuinbouwinnovaties biedt de Floriade ook onderdak aan de Farming Simulator...