Hoe datagedreven is jouw landbouwbedrijf?

tot
Telers
online
Gratis

Het verwerken en interpreteren van data is een groot struikelblok waardoor de ontwikkeling van precisie landbouw stokt in Nederland. Dit terwijl telers steeds meer data verzamelen met trekker- en werktuigsensoren, satellietbeelden en drones. Hoe komt dit?  En wat is er voor nodig om data wel te laten werken voor boeren? NPPL en Boerderij van de Toekomst organiseren samen een webinar dat antwoord moet geven op dit soort vragen.

Precisielandbouw is een voortrekker als het gaat om datagebruik in de agrarische sector. Bij deze vorm van landbouw wordt op verschillende manieren gebruik gemaakt van data. Bijvoorbeeld om machines slimmer te maken door deze aan te sturen met geavanceerde software via een taakkaart waarmee je plaatsspecifiek kunt werken.

Een concreet voorbeeld is Digital Farming NHN, waarin we samen met partners werken aan de doorontwikkeling van precisiespuiten bij de teelt van gewassen. Tijdens het webinar zal toelichting worden gegeven op de voortgang van dit project. Maar er zijn meer toepassingen van slim datagebruik die aan bod komen, zoals:

•    De ontwikkeling van adviessystemen die obv data aangeven wanneer het tijd is om te spuiten tegen bijvoorbeeld phytophthora in aardappelen.
•    Het combineren van databronnen, bijvoorbeeld data die worden verkregen via de trekker samenvoegen met opbrengstgegevens, weerberichten, gewasbescherming, kunstmestgiften etc. 
•    Vanaf 2023 eist de Nederlandse overheid dat agrariërs de milieuprestaties (bouwplan, kunstmestgift, gewasbescherming) kunnen aantonen. Wie hier niet aan voldoet, loopt geld mis. Ook hiervoor kunnen data worden gebruikt. 

Registreer je gratis voor dit webinar via de link hierboven.