Open Dag Zoetwaterboeren: Van ambitie naar praktijk'

tot
agrarisch ondernemers, erfbetreders en stakeholders
Hoeve Lotmeer, Lotweg 26, Anna Paulowna
Gratis

Een jaar na de officiële start van het project Zoetwaterboeren organiseren we een open middag. Tijdens een afwisselend programma van lezingen, workshops en een veldexcursie delen we de eerste resultaten en de toepassingen in de praktijk.

Ben jij agrarisch ondernemer, erfbetreder of op een andere manier betrokken bij watermanagement en zoetwaterbeheer bij een agrarisch bedrijf? Dan wil je deze dag niet missen!

Programma en aanmelden

12.30 uur Ontvangst en inloop
13:00 uur  Opening - Jeroen Noot, GreenportNHN
13:10 uur   

Perspectief van de Nederlandse akkerbouw - Andre Hoogendijk, directeur BO-Akkerbouw

Voor een positief perspectief moet de sector zelf het voortouw nemen. BO Akkerbouw schetst in de perspectiefnota ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’ zeven richtingen. Een klimaatbestendige omgeving is één van deze richtingen.

13.45 uur

Workshop ronde 1, keuze uit één van de drie workshops:
Workshop 1: Waterbeleid en innovatie; kansen en bedreigingen - diverse deskundigen
Workshop 2: Verzilting en zoetwater; ervaringen uit andere projecten - Jouke Velstra, Acacia Water
Workshop 3: Erosiestoppers in de aardappelenteelt - Willem Spriensma, SPNA en Thomas Pollema, teler

--> Meer informatie over de workshops op het aanmeldformulier.

14.45 uur

Pauze

15.00 uur Het veld in! Met eigen ogen zien wat er gebeurt, voorlopige resultaten en wat er nog gaat gebeuren:
Station 1: Zoetwaterbeschikbaarheid (Deltares)
Station 2: Watermanagement (WUR)
Station 3: Agronomie (Vertify)
16.30 uur Wrap up en afsluiting
16.45 uur Hapje en een drankje

 

Het aantal plaatsen voor deze open dag is beperkt. Mis het niet en SCHRIJF JE SNEL IN!

AANMELDEN KAN HIER
 

Wat is Zoetwaterboeren?

Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam watersysteem in de
dagelijkse praktijk van een werkend akkerbouwbedrijf. Het project geeft agrariërs oplossingen en handvatten om als watermanager flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden zoals extremen in weertypes.

Behalve op technische en economische haalbaarheid worden deze oplossingen ook getoetst op effecten op het gewas, bodem, biodiversiteit en milieu. Voor dit project is het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum voor agrarisch waterbeheer.

Contactpersoon

Image
Jan Broos

Jan Broos

Broos Water
directeur/senior adviseur