Greenport Noord-Holland Noord

Greenport Noord-Holland Noord (NHN) is hét samenwerkingsverband van ondernemers, overheid en kennisinstellingen dat staat voor versterking van de agribusiness in de regio. Greenport NHN werkt vanuit de vraag van ondernemers en in verbinding met de partners uit de triple helix. Greenport werkt verder aan de doorontwikkeling van de agribusiness tot een duurzame sector. 

Greenport Noord‐Holland Noord leertwerktonderneemt en innoveert en speelt in op de vraag van de toekomst. 

Betekenis greenport

Wat is een greenport?

Een Greenport is een groot ruimtelijke-economisch tuinbouwcluster waarin planten, bomen, bollen, bloemen en/of groenten worden geproduceerd en verhandeld. Het betreft zowel de productie onder glas (de glastuinbouw), als in de openlucht (bollenteelt, fruitteelt, vollegronds groenten). Naast productie en handel is er sprake van een hele keten van activiteiten met onder andere kassenbouw, techniek, transport, onderwijs, onderzoek en veredeling. Het Rijk vindt de stedelijke regio’s van de Mainports, Brainport, Greenports en de Valleys van nationale betekenis. 

Lees hier de column van Thijs Pennink (directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN & lid van de Greenport stuurgroep NHN) over Greenport NHN. 

Greenports in Nederland

Greenport Noord-Holland Noord is een van de zeven Greenports in Nederland.

Greenport locaties Nederland


Greenports Nederland

Greenports Nederland werkt aan een tuinbouw akkoord met een horizon van 10 jaar. Deze wordt samen met de regionale Greenports, het bedrijfsleven, de overheden en de onderwijs- & kennisinstellingen opgesteld. De uitwerking van dit akkoord resulteert in een agenda met concrete acties, projecten en afspraken tussen de tuinbouwpartners. Het eerste akkoord staat in het teken van “koploper zijn in circulariteit en duurzaamheid”. We zien de tuinbouw als een koploper die oplossingen heeft voor de uitdagingen waar de wereld voor staat in termen van feeding and greening the mega cities. Lees hier meer.


Greenport West-Holland

Greenport West-Holland is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen in de regio West-Holland. Lees hier meer.


Greenport Venlo

Greenport Venlo is een economisch sterk in ontwikkeling zijnde regio die zowel van nationaal als internationaal belang is. Dit unieke gebied, dat wordt ontwikkeld en beheerd door Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, bestaat uit bedrijventerreinen, natuurlandschappen en een campus. Lees hier meer.


Greenport Aalsmeer

Greenport Aalsmeer is het wereldhandelscentrum voor bloemen en planten. De Greenport bundelt de kennis en kunde van vele partijen om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken. Lees hier meer.


Greenport Duin- en bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek is hét internationale centrum van de veredeling, teelt, handel, logistiek en export van bollen, bloemen en planten. Lees hier meer.


Greenport Boskoop

In de regio Boskoop wordt door diverse organisatie samengewerkt. Lees hier meer.


Greenport Gelderland

Greenport Gelderland (GG) is het tuinbouwprogramma voor het Gelderse Rivierengebied. Als publiek-private netwerkorganisatie stimuleert zij innovatie, duurzame ontwikkeling en groei van tuinbouwbedrijven in Gelderland onder het motto: Duurzaam doen! Lees hier meer.