Om de kansen voor kringlooplandbouw te verkennen en concreet te maken, nodigen boeren en ketenpartijen vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschappen en experts/ervaringsdeskundigen uit voor een bijeenkomst op 20 oktober as. Doel is het gezamenlijk opzetten van een projectplan. 

Deze zomer heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden met gedeputeerde Jaap Bond, LTO bestuur afdeling Heerhugowaard, Langedijk, Schagen, Cono, Flynth en Cumela. In dit gesprek spraken boeren, bestuurders en adviseurs over de kansen en problemen in de landbouw in Noord-Holland. 

Een belangrijk gespreksonderwerp was de mogelijkheid om kansen te creëren van voor een meer gebiedsgerichte kringloop van organische stof en mineralen door een nauwe samenwerking van de verschillende sectoren in de landbouw. Dit idee is uitgewerkt in de projectschets 'Pilot Kringlooplandbouw'. 

Maar misschien zijn er mogelijkheden om het project, de activiteiten en de doelen in het thema kringlooplandbouw veel breder vorm te geven. Met als doel de kansen van de kringlooplandbouw benutten voor ontwikkelingsruimte, het verhogen van de bodemvruchtbaarheid, het verminderen van milieubelasting en economische groei in de regio. 

Om deze kansen te verkennen en concreet te maken, nodigen de initiatiefnemers (boeren en ketenpartijen) vertegenwoordigers van provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschappen en experts/ervaringsdeskundigen uit. Tijdens de bijeenkomst willen we de doelen en de activiteiten van het projectplan vaststellen met alle aanwezige partijen.

20 oktober van 10 tot 13 uur in de Alkmaarse Poort (Omval 72, 1812 NB Alkmaar)

Programma: 

 • 10.00 – 10.20
 • Welkom en introductie Projectschets Pilot Kringlooplandbouw Noord-Holland - Maarten Hermus LTO Noord
 • 10.20 – 10.50
 • Presentatie vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers - Michaela van Leeuwen Projecten LTO Noord
 • 10.50 – 11.30
 • 2 Prikkelende presentaties over de thema’s kringlooplandbouw, samenwerkende sectoren, kringloopwijzer en/of bodemvruchtbaarheid - Arend Krikke AgriVizier 
 • 11.30 – 11.50
 • Pauze/onderlinge discussie
 • 11.50 – 12.20
 • Centrale discussie projectactiviteiten en doelen voor de pilot Kringlooplandbouw
 • 12.20 – 12.50
 • Bepalen inzet en raakvlakken met doelen en beleid van (potentiële) partners - LTO Noord, Cono, Flynth, Cumela, Agrifirm Exlan, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschappen HHNK, AGV en Rijnland
 • 12.50 – 13.00
 • Samenvatting, actiepunten en dankwoord

Aanmelden 

U kunt zich voor deze bijeenkomst uitsluitend per mail aanmelden t/m 13 oktober 2015 via aanmeldingen@greenportnhn.nl, graag voorzien van uw volledige contactgegevens en bedrijfsnaam, o.v.v. “Themabijeenkomst Kringlooplandbouw Noord-Holland”. Bevestigingen worden na de sluitingstermijn verzonden. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u via e-mail terecht bij Maarten Hermus m.hermus@greenportnhn.nl 
 

 

Meer nieuws

Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...

Inschrijving BBL opleiding Food Process & Quality geopend

Vorig schooljaar is het Clusius College gestart met de BBL opleiding Food Process & Quality...