Hoe kunnen ondernemers hun producten uit Noord-Holland regionaal afzetten of als product uit de regio op de markt brengen? Deze vragen stonden centraal in de bijeenkomst eind 2013. De deelnemers werden uitgedaagd om tot nieuwe ideeën te komen of hun marktaanpak te verbeteren, geïnspireerd door ervaringen van andere ondernemers en suggesties van creatieve professionals.

Uit de sessies met de creatieve professionals kwamen verschillende ideeën naar voren. Eén van de ideeën was om de passie en trots voor hun producten te delen in de ‘Kroon van Holland’, een platform voor pure producten uit de regio Noord-Holland Noord dat nog verder moet worden uitgebouwd. Een ander idee dat naar voren kwam was om tot een gezamenlijke website te komen, ‘Uit onze handen’, om verse producten direct bij de consument te krijgen. Een andere groep ondernemers wil de consument bewuster maken van de herkomst van het product, door te laten zien hoe producten tot stand komen en wie het geproduceerd heeft. Daarnaast was er een groep die hun producten wil verkopen in de stad, gezamenlijk en rechtstreeks aan de detailhandel.

De creatieve professionals adviseerden de ondernemers om vooral te denken vanuit de vraag in plaats van het aanbod, een marktverkenning uit te voeren en een koppeling te maken met consumententhema’s als gezondheid.


AgriVizier organiseerde deze bijeenkomst samen met de Provincie Noord-Holland en Cultuurcompagnie Noord-Holland. Er komen zeker vervolgbijeenkomsten om de ideeën en vragen verder uitwerken en te concretiseren. Heeft u belangstelling voor de het project AgriVizier? Neem dan contact op met projectleider Drs. Arend T. Krikke (tel via 088-1237777) of via e-mail: info@greenportnhn.nl)

 

Meer nieuws

Gezocht: projecten voor studenten voeding Clusius College

Regioleren neemt een steeds belangrijker plaats in binnen het Clusius College. Studenten voeren dan...
Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...