Het doel van AgriVizier is het versterken van de agribusiness in de regio Noord-Holland Noord op het gebied van innovatie. Dit moet leiden tot nieuwe business en het versterken van de internationale concurrentiepositie. Een groot deel van de activiteiten is dan ook gericht op het gezamenlijk werken aan vraaggestuurde innovaties. Die samenwerking betreft ondernemers in de agribusiness en zo mogelijk uit andere sectoren. En het betreft ook de partners van AgriVizier die elkaar aanvullen en met kennis, kunde en menskracht innovaties gezamenlijk ondersteunen. Daarmee wordt gebouwd aan een kennisinfrastructuur in de regio.

Het project bestaat uit drie onderdelen:

  • Ontwikkeling van de Kennis- en Innovatieagenda.
  • Ontwikkeling van concrete innovatieclusters met pionierende ondernemers uit de regio. En wetenschappelijke reflectie op het proces van innovatie.
  • Kennisdeling richting alle belanghebbenden stakeholders in en buiten de regio (olievlekwerking).

Meer nieuws

Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...

Inschrijving BBL opleiding Food Process & Quality geopend

Vorig schooljaar is het Clusius College gestart met de BBL opleiding Food Process & Quality...