Onder penvoerderschap van GreenportNHN is een subsidie verkregen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO subsidie). De provincie Noord-Holland heeft hiervoor een co-financieringsverklaring afgegeven.

Het projectvoorstel beschrijft hoe Agriboard en haar stakeholders (met behulp van de EFRO subsidie) ook in de toekomst invulling kan geven aan de verdere ontwikkeling van de agribusiness in de regio Noord-Holland Noord. Een ontwikkeling die sterk gericht is op het gezamenlijk en gestructureerd toewerken naar de versterking van innovatiekracht en leercultuur van ondernemers binnen de sector. 

De EFRO subsidie wordt ingezet voor drie verschillende onderdelen:

  • Onderdeel 1: de ontwikkeling van de Kennis- en Innovatieagenda, waarin de thema's worden benoemd die op lange termijn zeer relevant zijn voor de Agribusiness.
  • Onderdeel 2: de ontwikkeling van concrete innovatieclusters met pionierende ondernemers uit de regio.
  • Onderdeel 3: kennisdeling richting alle belanghebbende stakeholders in en buiten de regio (olievlekwerking). 
     

Versterken van de concurrentiepositie

Voor de agribusiness in Noord-Holland Noord is het belangrijk om de goede uitgangspositie te behouden en waar mogelijk te versterken ten opzichte van de steeds sterker wordende internationale concurrentie. Dit is tevens de reden dat dit project is gestart. Dankzij de EFRO subsidie wordt het innovatief vermogen van de agribusiness in Noord-Holland Noord versterkt, geborgd en verankerd.  

EFRO subsidie steunt innovatie

Innovatie geldt als een van de belangrijkste speerpunten voor GreenPort Noord-Holland Noord. Danzij de EFRo subsidie hebben we dit kunnen vertalen naar meerdere projecten.

Project: AgriVizier

Het eerste project, AgriVizier, werd gestart eind 2011 en liep 4 jaar. In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere innovatieprojecten. In dit filmpje ziet u een aantal van deze innovatieprojecten langskomen.

> Bekijk de video

Project: Evergreen

Op 1 januari 2016 is het nieuwe project 'Evergreen' gestart. Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. Dankzij de EFRO subsidie wordt de kennis en ervaring van 26 mkb-bedrijven en 6 kennisinstellingen gebundeld en kunnen we aan de slag met thema's zoals duurzaam bodembeheer, waterzuivering en clusterversterking.

> Bekijk al onze artikelen m.b.t. EFRO subsidie

Meer nieuws

Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...

Inschrijving BBL opleiding Food Process & Quality geopend

Vorig schooljaar is het Clusius College gestart met de BBL opleiding Food Process & Quality...