De klimaatopgave waar Nederland voor staat, zal alle onderdelen van de Nederlandse economie raken. Ook de glastuinbouwsector staat voor een grote uitdaging als het gaat om het (verder) reduceren van CO2-uitstoot. Het klimaatakkoord geeft richting, maar de ondernemers moeten het uiteindelijk doen. Door hiermee aan de slag te gaan is de glastuinbouwsector in Noord-Holland al flink op weg met de energietransitie. Werden in 2010 nog bijna alle kassen verwarmd met aardgas, inmiddels komt een kwart van de warmte uit duurzame bronnen.

Duurzame warmtebronnen

Daarmee zijn de doelen die de sector zich heeft gesteld nog niet behaald. In het komende decennium zullen de resultaten nog veel zichtbaarder worden. Ondernemers investeren volop in modernisering van hun bedrijfsvoering en stappen over op duurzame warmtebronnen waaronder aardwarmte en WKO. Hierbij spelen overheden een faciliterende rol en zijn nutsbedrijven aan zet om de benodigde infrastructuur gereed te maken. Maximale inspanning is nodig om de doelen in 2030 te halen. Ook na 2030 rest nog een grote opgave.

Hoe staat de glastuinbouw in Noord-Holland ervoor als het gaat om het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen? In een gezamenlijke verkenning brengen Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer de huidige situatie in beeld en blikken ze alvast vooruit op 2030 en 2040. Doel van het rapport is om knelpunten en kansen in kaart te brengen.

Download de verkenning hieronder

Bijlage

Meer nieuws

5 vragen aan Rens Kooijman (39), HeerlijkvandeBoer.nl

Maak kennis met de deelnemers aan de GreenportNHN conferentie.

[Video] Feestelijke kick-off project Zoetwaterboeren

Impressie van de kick-off van project Zoetwaterboeren, met rondleiding over de percelen van...
aftrap project zoetwaterboeren

Project Zoetwaterboeren officieel van start in Anna Paulowna

Met het gezamenlijk neerlaten van een opgerold banier met logo bij het akkerbouwbedrijf van Klaas...