In dit project werken deelnemers aan de ontwikkeling van een methodiek waarin het beheersen van aaltjes centraal staat door een goede samenwerking tussen huurder en verhuurder. De pilotbedrijven die in het project meedraaien zijn inmiddels druk aan de slag met het opstellen van een bodemkwaliteitsplan.

WUR ontwikkelt een methodiek waarmee bollenkwekers de bodem duurzaam kunnen verbeteren. Vertrekpunt hierbij is Best4Soil, een open toegang-database die is ontwikkeld om telers te helpen met het maken van vruchtwisselingschema’s voor preventie en beheersing van bodemgebonden ziekten bij de vijf belangrijkste bolgewassen. Doel is de database uit te breiden met andere bolgewassen en combinaties van gewassen.

PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes is een brede samenwerking tussen o.a. Wageningen University & Research, Vertify, kennisinstellingen, Greenport NHN en Duin & Bollenstreek, brancheorganisaties (bloembollen en akkerbouw), onderwijs, adviseurs en toeleveranciers.

Meer nieuws

5 vragen aan Rens Kooijman (39), HeerlijkvandeBoer.nl

Maak kennis met de deelnemers aan de GreenportNHN conferentie.

[Video] Feestelijke kick-off project Zoetwaterboeren

Impressie van de kick-off van project Zoetwaterboeren, met rondleiding over de percelen van...
aftrap project zoetwaterboeren

Project Zoetwaterboeren officieel van start in Anna Paulowna

Met het gezamenlijk neerlaten van een opgerold banier met logo bij het akkerbouwbedrijf van Klaas...