Het project AgriVizier; Vizier op de toekomst ondersteunt ondernemers in de agribusiness bij innovaties. De projectpartners uit advies, onderzoek en onderwijs werken samen met de ondernemers. De partners bieden kennis, kunde en menskracht om bijvoorbeeld concrete innovaties een stap verder te brengen of om ondernemers in themabijeenkomsten op het spoor te zetten van nieuwe mogelijkheden of oplossingen.

Het projectvoorstel "Vizier op de Toekomst" beschrijft de wijze waarop de GreenPort Noord-Holland Noord en stakeholders in de regio Noord-Holland Noord invulling gaan geven aan de verdere ontwikkeling van de agribusiness, als één van de „economische drivers‟ in de regio. Een ontwikkeling die sterk gericht is op het gezamenlijk en gestructureerd toewerken naar de versterking van innovatiekracht en leercultuur van ondernemers binnen de sector.

Hier wordt geïnvesteerd in de toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese structuurfondsen en onder andere bedoeld om de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Europese Unie terug te dringen. Dit sluit aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Om dit te bereiken, financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit.

Meer nieuws

Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...

Inschrijving BBL opleiding Food Process & Quality geopend

Vorig schooljaar is het Clusius College gestart met de BBL opleiding Food Process & Quality...