24 september jl. namen ruim 40 deelnemers deel aan de AgriVizier bijeenkomst over ‘biobased’ toepassingen. Allen agrarische ondernemers en producenten die (rest)producten uit de agrisectoren kunnen gebruiken als grondstoffen voor (biobased) producten. 

Gülden Yilmaz (WUR Food & Biobased Research) sprak over de kansen voor toepassing van agrarische (rest)producten in Noord-Holland als grondstof voor biobased producten . En Jan Henk Welink (TNO) liet concrete voorbeelden zien van de verwerking van reststromen uit de voeldingsmiddelenindustrie. Vervolgens lieten diverse innovatieve ondernemers aan de hand van concrete voorbeelden zien wat de mogelijkheden zijn:  Ed de Jong van Avantium, producent van biobased chemicaliën, een presentatie van Schut Papier over het verwerken van diverse materialen tot papier; Mark Geerts van Paperfoam, met concrete innovatieve verpakkingen op basis van biomaterialen en Kees Aarts van Protix Biosystems over insectenproductie op reststromen, voor eiwitrijk voer en andere producten. 
Na het plenaire programma vonden vier sessies plaats over droge biomassa, aquatische biomassa (zoals algen), organische reststromen en insecten. Hier werd besproken wat biobased toepassingen voor de aanwezigen zouden kunnen betekenen. Er vonden interessante discussies plaats variërend van  tulpen en gras als grondstof voor verpakkingen tot  de rol van insecten om restmateriaal  om te zetten in eiwitten. 

De zeven presentaties van deze dag kunt u downloaden via onderstaande linkjes. 

Meer nieuws

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...
watermanagement Klaas Schenk

[Video] Klaas Schenk over samengestelde drainage, druppelirrigatie en ondergrondse waterbassins

Deze maatregelen heeft Schenk genomen tegen verdroging en verzilting.
Farming Simulator

Farming Simulator Challenge krijgt warm onthaal in het groene onderwijs

Het streven is de game onderdeel te maken van het lesprogramma in het groene onderwijs.