Heeft u wel eens nagedacht over de toepassing van coatingtechnologie in de kastuinbouw?

Bijvoorbeeld:
  • Beter licht in de kas via light management coatings of self-cleaning coatings;
  • Betere houdbaarheid en ontkieming van zaden en authenticiteitsmarkering
  • Voorkomen van schimmel/alg op schermdoek met aangroeiwerende coatings
  • Langere houdbaarheid van producten via plasma behandeling
In deze bijeenkomst laten wij u een aantal ontwikkelingen in de coatingtechnologie zien, die interessant zouden kunnen zijn voor de kastuinbouw. WIj nodigen  u uit om te laten  zien wat de mogelijkheden zijn en samen met u nieuwe toepassingen tte bedenken!
 
Programmagegevens
Locatie: Van der Valk Hotel Hoorn Westfriese parkweg 1, 1625 MA Hoorn
Datum: 10 september 2015

Programma:
13.30 – 14.00 Ontvangst 
14.00 – 14.15 Welkom en voorbeelden state-of-the art coatings
14.15 – 14.45 Korte pitches:
  • Meer licht in de kas – Roel Huis in ’t Veld (Kriya) / Aike Wypkema (TNO)
  • Coatings op het kasglas beïnvloeden het licht in de kas. Elk gewas heeft zijn eigen lichtbehoefte. Hoe kunnen we dit optimaliseren door gebruik te maken van anti-reflectie coatings, selectieve light management coatings en wellicht zelfs easy-clean coatings?
  •  Minder aangroei op schermdoek – Nicole Papen-Botterhuis (TNO) Voor schepen en huizen zijn coatings ontwikkeld die aangroei van micro-organismes zoals algen en schimmels tegengaan. Als we deze technologie zouden gebruiken om aangroei op schermdoek tegen te gaan, dan kunnen we de levensduur van het schermdoek verlengen, minder vaak het schermdoek schoonmaken en meer lichtopbrengst in de kas realiseren.
  • Langere houdbaarheid – André Schilt namens ARA, Deleye en TNO
  • Voor het reduceren van schimmels en bacteriën op fruit kan plasmabehandeling uitkomst bieden. Er is een pilot lijn hiervoor gebouwd, waarmee bewezen moet worden dat dit proces ook op industriële schaal werkt. Wie heeft een andere interessante applicatie waarvan we samen de haalbaarheid kunnen onderzoeken?
15.00 – 16.00 Verdieping en discussie in drie groepen met de sprekers
16.00 – 16.30 Plenaire terugkoppeling en afsluiting 
16.30 – 17.30  Netwerkborrel

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst uitsluitend per mail aanmelden tot 27 augustus 2015 via aanmeldingen@greenportnhn.nl, graag voorzien van uw volledige contactgegevens en bedrijfsnaam, o.v.v. “Coatings in de kas”. Bevestigingen worden na de sluitingstermijn verzonden. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht bij Arend Krikke, projectleider AgriVizier: 0252 - 462124. 

Agrarische innovatie in Noord-Holland

In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere deelprojecten. Eén daarvan is het deelproject ‘Coatings in de kas’.

 

GreenPort Noord-Holland Noord is een van de meest veelzijdige agriregio’s van Nederland die werkgelegenheid biedt aan vijftien- tot twintigduizend werknemers. Innovatie geldt als een van de belangrijkste speerpunten voor GreenPort Noord-Holland Noord. Dit krijgt gestalte in het project AgriVizier. Partners zijn onder andere Wageningen UR, TNO, DLV Plant en Clusius College. 


Het project AgriVizier is mede mogelijk gemaakt met steun van  het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  van de Europese Unie (EFRO), met als doelstelling de agribusiness  in de kop van Noord Holland verder te ontwikkelen. De subsidieaanvragers zijn GreenPort Noord-Holland Noord,  Wageningen UR/DLO (PPO-fruit) en het Clusius College. 

alternatieve tekst voor foto

Meer nieuws

Nico Hoogendoorn

Broccoliteler Nico Hoogendoorn: “Wachten op wetten en regels? Ga liever zelf actief aan de slag!”

Nico Hoogendoorn is één van de telers die meedoet aan het POP3-project Weersbestendige broccoli....

Clusius College Alkmaar genomineerd voor de Impactprijs Groen Onderwijs 2021

Het project All You Need is Foodtour is genomineerd voor de Impactprijs Groen Onderwijs 2021. Een...

Foodportret: Bjorn loopt stage bij NMK Esbaco

Foodstudent Bjorn loopt stage bij NMK Esbaco: meten, controleren, afvinken en gáán! Weten wát je...