Theo Meskers: “Wat eten we vandaag? Eén kleine vraag die het grote belang van de agrarische sector laat zien”

Sinds 2018 is wethouder Theo Meskers (Hollands Kroon) aan GreenpPort NHN verbonden als lid van de stuurgroep. Uit zijn cv blijkt echter dat Theo al véél langer actief is voor- en binnen de agrarische sector: “Ik ben een aantal jaren producent geweest van het agrarisch journaal. Dat was te zien op televisie, Nederland 1. In het programma van zeven minuten zaten twee rapportages en de actuele prijsnoteringen van land- en tuinbouwproducten en de vlees- en zuivelproductie. Erg leuk om te doen.”

Tegenwoordig houdt Theo zich als wethouder Economische zaken vooral bezig met actualiteiten én de lange termijn in de Kop van Noord-Holland. In de GreenPort-stuurgroep heeft hij de daarbij passende portefeuille Ruimte, Leefomgeving, Infrastructuur en Bereikbaarheid. Hij kijkt met veel plezier uit naar de lancering van OpKop.nl op 17 januari 2020. “Het platform OpKop.nl is voortgekomen uit Match2020. Met dit programma werken we aan een evenwichtige arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland. Er is onderzoek gedaan naar wat de speerpunten voor onze regio zijn: toerisme, techniek, zorg en -het mag geen verrassing zijn- agribusiness. Voor deze sectoren is de economische potentie enorm. Maar daarvoor heb je mensen nodig. Professionals, jong en oud, die hun carrière in deze regio willen opbouwen. En dat is wat we met Match2020 willen bereiken.”

Uitdagend speelveld zichtbaar maken

Agribusiness is dus één van de speerpunten, maar hoe krijgt zo’n programma vorm in de praktijk? “Laat ik vooropstellen dat je dit soort grote ambities alleen sámen kunt waarmaken, met een integrale aanpak en met partners als het Clusius College en GreenPort NHN. We streven onder andere naar het zichtbaar maken van het uitdagende speelveld van de agrarische sector. Een voorbeeld daarvan is de Smart Farming Deal NHN en als concrete actie het drones- en dataproject. Daar liggen interessante banen voor jongeren. Maar ook bedrijven en ondernemers hebben veel belangstelling voor smart farming, hoewel de individuele ondernemer soms wat meer tijd nodig heeft om aan te haken - daar willen we nog verder mee aan de slag. Andere voorbeelden zijn de NH TuinBouwbattle, Groenstart en het Mbo Agri Traineeship. Voor de helderheid: de aandacht van de agriprojecten binnen Match2020 gaat vooral uit naar de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.”

Van krimpregio naar ontwikkelregio

En stel dát (steeds) meer mensen kiezen voor de Kop van Noord-Holland, wat betekent dat voor onze regio? “Laat ik beginnen met een voorzichtig positief bericht ter illustratie: de laatste maanden is het inwonertal van in elk geval Hollands Kroon gestegen. Het lijkt erop dat de curve langzaam maar zeker echt in beweging komt. Ik ben ervan overtuigd dat we met z’n allen hard hebben gewerkt en nog steeds werken aan de randvoorwaarden die nodig zijn om te kunnen profiteren van economische groei. Want een krimpregio verliest niet alleen mensen, maar ook geld. En minder geld betekent minder budget voor voorzieningen. Als ontwikkelregio zijn er nu eenmaal meer middelen voor wonen, openbaar vervoer, openbare inrichting, sport, cultuur en alles dat bij het dagelijks leven hoort. Natuurlijk betekent dit dat er ook gewerkt wordt en moet worden aan huisvesting en woningen. Dat hangt allemaal meet elkaar samen. Overigens mag niet worden vergeten dat we voor de groei van agribusiness grotendeels afhankelijk zijn van de arbeidsmigranten die voor kortere of langere tijd in de Noordkop werken en wonen. Voor hen is goede huisvesting net zo belangrijk. Ik volg met belangstelling een nieuw concept op Texel dat flexibel wonen biedt: een reeks appartementen die relatief eenvoudig modulair kan worden uitgebreid. Deze woonplekken zijn gekoppeld aan een opleiding. Het is de moeite waard te onderzoeken of dit woonconcept op andere plekken vorm kan krijgen. Huisvesting van tijdelijke werknemers is een probleem van ons allen en niet alleen van agrarische bedrijven: we hebben allemaal belang bij de inzet van deze arbeidskrachten. Samen met LTO-Noord Noord-Holland, KAVB en Glastuinbouw Nederland heeft GreenPort NHN de gemeenteraden in Noord-Holland Noord gevraagd om snel in actie te komen als het gaat om huisvesting van tijdelijke werknemers, door écht regionaal samen te werken en een aantal concrete zaken direct uit te voeren.”

Niet te missen: OpKop.nl

Terug naar de thema’s en de missie om (meer) de Kop van Noord-Holland verder op de kaart te zetten als aantrekkelijke regio voor leren, werken en dus ook wonen. “Voor díe missie is het platform Op Kop. Een online verzamelpunt voor opleidingen, stages en banen. Iedereen die straks zoekt naar een vacature, stageplek of opleiding in deze regio komt op een of andere manier bij OpKop.nl. uit. Er zit zoveel marketingkracht achter dat het niet te missen is. Daarom laten we op dit platform óók meteen zien welke kansen de Noordkop biedt voor wonen, leven en vrije tijd. Kijk alleen al naar onze ligging: we hebben drie kusten, overal water, prachtige wandel- fiets- en vaarroutes, schitterende natuur, mooie horecagelegenheden, een divers cultuuraanbod en ga zo maar door. De lancering van OpKop.nl is op 17 januari 2020, maar organisaties kunnen zich nu al aanmelden via www.OpKop.nl.”

Krachtige draaischijf

“Voor GreenPort NHN geldt trouwens hetzelfde: niet te missen. Ik zie  een beetje als een krachtige draaischijf die ervoor zorgt dat allerlei mensen, bedrijven en (onderwijs)organisaties met elkaar in verbinding staan en nog steeds verder komen. Via de GreenPort sta je in verbinding met alle agrarische sectoren. Er worden belangrijke thema’s geagendeerd, vervolgens vindt er een bredere discussie plaats en daarna wordt er getrechterd: welke thema’s zijn stevig genoeg om een programma omheen te bouwen? En door de slagkracht krijgen die programma’s weer sneller voet aan de grond bij bijvoorbeeld het Rijk. Dat werkt prettig, júist te midden in dat speelveld van beleid, plannen en overleggen. Naast de kansen voor sectoren als zorg, techniek -denk alleen al aan de marine of de datacenters- en de vrijetijdsbranche is er een vraag die élke dag weer terugkomt en daarmee ook heel concreet het belang van de agrarische sector laat zien, namelijk: ‘wat eten we vandaag?’. Of ik dat al weet? Zeker: spruitjes. Heerlijk!”

Theo Meskers

Wethouder Hollands Kroon
Lid van de stuurgroep GP NHN
 

Meer nieuws

H2 in Agri deal

Samenwerken aan waterstof in agribusiness

Op 15 juli 2021 is de handtekening gezet onder de ‘H2 in Agri Deal’. Hiermee willen...

Noord-Hollandse voedselondernemer, zien we jou binnenkort in het bedrijfsrestaurant van de provincie?

Veel voedsel komt van ver, maar dat hoeft helemaal niet. In de provincie Noord-Holland wordt...
Bean Me Up

REACT-EU projectvoorstel ‘Bean me up!’ toegekend

REACT-EU projectvoorstel ‘Bean me up!’ van Amsterdam Green Campus met FICA-bedrijven is toegekend!...