Bij de start van AgriVizier was er veel belangstelling voor het brede thema agri, voeding, gezondheid en welzijn. In diverse gesprekken en discussies kwamen ideeën naar voren, maar er waren nog geen ondernemers met concrete innovatievragen. Daarom is het thema verder in kaart gebracht vanuit het perspectief van de agribusiness in Noord-Holland Noord. In een eerste rapport is de Noord-Hollandse situatie geschetst in het kader van de landelijke trends van dit thema. Vervolgens zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen samengevat en worden enkele aanbevelingen meegegeven om de volgende stap richting innovatie te kunnen vormgeven. Dit rapport geeft daarmee inzicht in de ondernemersvraag: ‘wat speelt er in de wereld van voeding en gezondheid en biedt dat kansen voor mij?’.

In deze markt lijken er goede kansen te zijn voor verse groenten en fruit uit de regio, zeker als die extra waarde (in nichemarkten) kunnen bieden voor de consument (gezondheid, beleving, herkomst, etc.). Daarom zijn diverse gesprekken gevoerd om na te gaan wat AgriVizier zou kunnen bijdragen aan het opzetten en ondersteunen van een samenwerkingsverband in de keten om zulke (niche)producten te ontwikkelen (met veredeling, teelt en afzet). De bijbehorende presentatie kunt u downloaden via onderstaande link.

Meer nieuws

Gezocht: projecten voor studenten voeding Clusius College

Regioleren neemt een steeds belangrijker plaats in binnen het Clusius College. Studenten voeren dan...
Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...