Bij de kick-off van project Zoetwaterboeren nam akkerbouwer Klaas Schenk het gezelschap mee voor een rondleiding over zijn akkerbouwbedrijf. Tijdens de presentatie geeft hij tekst en uitleg over de maatregelen die hij heeft genomen in de strijd tegen verdroging en verzilting.

Watermanagement speelt een hoofdrol in het bedrijfssysteem van Schenk. Zo past hij druppelirrigatie toe in de pootgoedteelt en heeft hij met een eigen wateropslag van zo’n 1.000 kuub de beschikking over ‘eigen’ zoetwater. Al deze ontwikkelingen maken dat het bedrijf uitermate geschikt is als onderzoeks- en expertisecentrum voor duurzaam agrarisch waterbeheer.

Tijdens de rondleiding vertelt Klaas uitgebreid over het hoe en waarom van diverse technieken, de resultaten en zijn plannen. 

Meer nieuws

Overhandiging gebiedsvisie glastuinbouwcluster Agriport

Ook het glastuinbouwcluster Agriport A7 heeft nu zijn eigen gebiedsvisie Energie. Wethouder Robert...

Glastuinbouwbedrijven Alton zetten volgende stap op weg naar verduurzaming

Het uitvoeringsprogramma bevat maatregelen, planning, rollen en verantwoordelijkheden.

Kickoff bijeenkomst Fieldlab Bol

De jassen bleven aan tijdens de officiële kick-off van Fieldlab Bol, vrijdag 24 november bij...