Duurzaam Door - Verzilting landbouwgrond

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. 

De bedreiging van het verzilten van landbouwgronden speelt in Noord Holland. Zoet water wordt in NH opgebracht om deze verzilting tegen te gaan. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee. Binnen de agrarische sector is verzilting en hoe daar mee om te gaan een zeer actueel en gevoelig thema. Ook voor gemeenten en waterschap leeft dit. De verzilting zou in plaats een bedreiging ook kunnen worden omgezet in een kans. In dit project worden niet alleen de mogelijkheden bekeken van zilte teelten maar ook oplossingen gezocht om er voor te zorgen dat er voldoende zoet water aanwezig is. 

Nieuws over dit project

Academic Consultancy Training-traject

In opdracht van de Green Port NHN en LTO Noord zijn vijf studenten van Wageningen UR een onderzoek...

Verzilting als verrassing

Hoe kunnen we omgaan met de verzilting van de Noord-Hollandse landbouwgrond? Duurzame oplossingen “...

Studenten onderzoeken verzilting Noordkop

In juni 2016 voeren vijf studenten van Wageningen UR een onderzoek uit naar de economische effecten...

Meer informatie

Image

Jeroen Noot

Greenport NHN
Programmamanager