Naar een duurzame koolteelt (PPS)

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. 

In Nederland wordt ruim 10.500 ha kool geteeld en is daarmee met 40% van het areaal vollegrondsgroenten de grootste gewasgroep. Kool is vatbaar voor ziekten en plagen waardoor het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk hoog is. Dit brengt allerlei ongewenste effecten met zich mee. Als reactie hierop worden middelen verboden, of het gebruik hiervan ernstig beperkt. Dit levert problemen op de bij beheersing van de ziekten en plagen en als er niet wordt ingegrepen zullen deze problemen in de toekomst alleen maar groter worden. 

Om dit probleem aan te pakken heeft Topsector Tuinbouw- en uitgangsmaterialen het project 'Naar een duurzame koolteelt' opgezet. De hele keten is betrokken bij dit project: van het zaadje afkomstig uit de veredelingsbranche tot kool op het bord van de consument. 

Beoogd resultaat

Het beoogd resultaat van het project is het opleveren van een aantal kansrijke systemen/strategieën voor duurzame koolteelt. Infectiedruk in verschillende rassen wordt getest om de trade-offs in rassenkeuze handen en voeten te geven op het gebied van weerbaarheid tegen ziekten en plagen.

Samenwerking

Naast Rodeko en Proeftuin Zwaagdijk werken Vollegrondsgroente.net, Universiteit van AmsterdamBayer CropscieneKoppertGreenport Noord-Holland Noord en LTO Noord Fondsen aan het project mee, of ze dragen financieel bij. 

Looptijd: 2017-2019

Nieuws over dit project

Praktisch onderzoek naar duurzame koolteelt 

De zoektocht naar nieuwe teeltmethoden en maatregelen wordt niet alleen gedreven door...

Hoe staat het met het meerjarige project: ‘Naar een duurzame koolteelt’?

Hoe staat het met het meerjarige project: ‘Naar een duurzame koolteelt’? In 2017 is het project ‘...

Kooltelers op zoek alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen

Kooltelers zien dat de toelatingen voor veel gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen. De...

Meer informatie