In AgriVizier werken diverse partijen uit onderzoek, onderwijs en advies samen om ondernemers te ondersteunen bij hun vragen op het gebied van innovatie. Dat moet de agribusiness in Noord-Holland sterker en concurrerender maken. 

Bij de start zijn interviews en workshops gehouden om de thema’s en hoofdlijnen te bepalen waaraan aandacht zou moeten worden besteed bij de keuze van de deelprojecten. Met die input is een Kennis- en InnovatieAgenda opgesteld; deze sluit aan op de situatie van de agribusiness in de regio en anticipeert ook op de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen.

In veel regiovisies wordt de agribusiness neergezet als een diverse, internationaal opererende en concurrerende sector. Daarbij wordt schaalvergroting gezien als de belangrijkste ontwikkeling voor de toekomst, met ruimtelijke en landschappelijke inbedding als de grootste uitdagingen. Zowel in de interviews als tijdens de workshop is dit beeld behoorlijk genuanceerd: naast schaalvergroting en internationale concurrentie op kostprijs neemt het belang van zgn. toegevoegde waarde strategieën toe. Steeds meer bedrijven ontwikkelen nieuwe product-markt-combinaties en verdienen daar een behoorlijk inkomen aan, ondanks de relatief beperkte schaal. 

De kern van AgriVizier bestaat uit deelprojecten waarin ondernemers worden ondersteund in hun vragen op het gebied van innovatie. De Kennis- en InnovatieAgenda beschrijft de belangrijkste thema’s waaraan zou moeten worden gewerkt:
1.    Markt en keten
2.    Energie en groene grondstoffen
3.    Gezondheid en welzijn. 
4.    Duurzame teelt, meer met minder. 

Daarnaast heeft de discussies over de Kennis- en InnovatieAgenda belangrijke randvoorwaarden opgeleverd voor de deelprojecten van AgriVizier. De belangrijkste daarvan is dat de vragen en het commitment van ondernemers centraal moeten staan. 

Download onder de eindrapportage Kennis- en Innovatieagenda AgriVizier.

Meer nieuws

Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...

Inschrijving BBL opleiding Food Process & Quality geopend

Vorig schooljaar is het Clusius College gestart met de BBL opleiding Food Process & Quality...