Atlantis Handelshuis uit Den Helder is deelnemer geworden van het MVO Netwerk Zorg. Deze aanpakkers en gedreven wereldverduurzamers beginnen dicht bij eigen huis. Zorgorganisaties in hun regio profiteren van het verse voedsel dat Atlantis Handelshuis bezorgt. Samenwerking tussen landbouw en zorg is met de inzet van Atlantis in Noord Holland een feit. Deze kennis wil Atlantis delen via het Netwerk.

Atlantis Handelshuis wil op een sociaal maatschappelijk verantwoorde wijze zoveel mogelijk mensen voorzien in de behoefte naar gezonde producten. Duurzaamheid betekent ook het gebruik van de producten en diensten uit de eigen regio, vindt Atlantis. Minder vervoerskilometers, minder uitstoot. De regio profiteert van werkgelegenheid en een gezonder leefklimaat. Het handelshuis wil hierin een aanjagende rol spelen, om te beginnen in de provincie Noord-Holland. En daarna in andere regio's.

VOORUIT 

Mike Venekamp, directeur van Atlantis Handelshuis, tekende met Helene van der Vloed van het MVO Netwerk Zorg het Manifest voor een gezonde toekomst van de zorg: "We zijn in het MVO Netwerk Zorg gestapt omdat we hier gelijkgestemden treffen. Mensen die gericht zijn op kennis delen en samen verder komen. Dat past bij ons, want wij willen vooruit." Het Atlantis Handelshuis is een praktijkgerichte koploper, die de directe lijn legt tussen agrarisch ondernemers en zorgorganisaties in zijn streek. Zo zorgt Atlantis voor de dagverse producten uit de regio –vis, groenten, vlees, zuivel- waarmee het Westfriesgasthuis en ouderenzorgorganisatie Omring goede, duurzame maaltijden serveren aan hun patiënten, cliënten en bewoners. Beide zorgorganisaties zagen hun kwaliteit verbeteren en hun verspilling drastisch verminderen.

GEWOON

Duurzaamheid is geen trend, vindt Venekamp: "In de toekomst zal duurzaamheid gewoon worden, want biologische en streekproducten zíjn gewoon. In ieder product dat wij nu eten zitten tot de maximaal toegestane, toevoegingen, waarvan niemand weet wat die samen allemaal in en met ons lichaam doen. Wij voorspellen dat het begrip duurzaamheid zal worden vervangen door 'streven naar gezondheid'.

WINST NIET IN EURO'S

De directie van Atlantis Handelshuis wordt door de aandeelhouders afgerekend op milieu en niet op de jaarlijkse omzet. Daarom is het handelshuis gericht op kennis delen en elkaar laten profiteren van voordelen die -in samenwerking met anderen- voor het milieu behaald kunnen worden. Mike Venekamp: "McKinsey onderzocht onze milieu impact; één van de conclusies was, dat Atlantis door zijn regionale beleid 89% minder CO2 uitstoot produceert dan een gemiddelde collega groothandel in dezelfde branche.

KLIMAATDOEL

Jack Duineveld is aan Atlantis verbonden voor de non-food: "Wanneer we beseffen dat het Radboudumc voor 3 miljoen euro inkoopt, geeft een eenvoudige rekensom aan dat alleen de zorgbranche al de terugdringing van CO2 voor ons land kan realiseren, zoals dat onlangs in Parijs is besloten. Als recent lid van MVO Nederland kan ook Atlantis Handelshuis een belangrijke bijdrage leveren aan dit beoogde doel."

Door: MVO Nederland

Meer nieuws

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...
watermanagement Klaas Schenk

[Video] Klaas Schenk over samengestelde drainage, druppelirrigatie en ondergrondse waterbassins

Deze maatregelen heeft Schenk genomen tegen verdroging en verzilting.
Farming Simulator

Farming Simulator Challenge krijgt warm onthaal in het groene onderwijs

Het streven is de game onderdeel te maken van het lesprogramma in het groene onderwijs.