Er is een business case is geschreven naar aanleiding van correspondentie tussen dhr. Arend Krikke, projectmanager van EFRO project “Vizier op de Toekomst” en dhr. Bert Annevelink, senior onderzoeker van Wageningen UR Food & Biobased Research (WUR-FBR).  Om tot concrete thema’s mbt een biobased economy te komen is een verkennende studie uitgevoerd. Dit heeft geleid tot inzicht in relevante biobased thema’s en een onderbouwdeprioritering daarvan voor de provincie Noord-Holland. Hiermee is een stevige basis gelegd voor
de definiëring van concrete innovatieprojecten met bedrijven in de provincie. Voor optimale communicatie met bedrijven, zal de gegenereerde kennis in een beknopte en toegankelijke vorm worden aangeboden. De business case kunt u downloaden via onderstaande link.

Meer nieuws

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...
watermanagement Klaas Schenk

[Video] Klaas Schenk over samengestelde drainage, druppelirrigatie en ondergrondse waterbassins

Deze maatregelen heeft Schenk genomen tegen verdroging en verzilting.
Farming Simulator

Farming Simulator Challenge krijgt warm onthaal in het groene onderwijs

Het streven is de game onderdeel te maken van het lesprogramma in het groene onderwijs.