Er is een business case is geschreven naar aanleiding van correspondentie tussen dhr. Arend Krikke, projectmanager van EFRO project “Vizier op de Toekomst” en dhr. Bert Annevelink, senior onderzoeker van Wageningen UR Food & Biobased Research (WUR-FBR).  Om tot concrete thema’s mbt een biobased economy te komen is een verkennende studie uitgevoerd. Dit heeft geleid tot inzicht in relevante biobased thema’s en een onderbouwdeprioritering daarvan voor de provincie Noord-Holland. Hiermee is een stevige basis gelegd voor
de definiëring van concrete innovatieprojecten met bedrijven in de provincie. Voor optimale communicatie met bedrijven, zal de gegenereerde kennis in een beknopte en toegankelijke vorm worden aangeboden. De business case kunt u downloaden via onderstaande link.

Meer nieuws

Gezocht: projecten voor studenten voeding Clusius College

Regioleren neemt een steeds belangrijker plaats in binnen het Clusius College. Studenten voeren dan...
Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...