Het Greenport NHN congres staat dit jaar in het teken van ‘samenwerken aan innovatie’. Op het podium dit jaar onder andere Bob van der Hout, deelnemer aan het innovatiepanel en directeur Food & Agri bij Rabobank Noord-Holland Noord. Vooruitlopend stellen we hem alvast enkele vragen.


1.    Hoe belangrijk is het financieren van innovaties in food&agri voor Rabobank?

“Als Rabobank onderkennen we dat agrarische ondernemers een strategische keuze moeten maken. Innoveren is een van de transitiepaden waar wij een bijdrage aan willen leveren. Door middel van nieuwe technologie en verbeterde farm management methodes is de agrarische sector in staat om emissies verder te verlagen.”

Bob van der Hout over innovatie in agrifood

2.    Waar liggen precies de grootste uitdagingen voor food & agri?

“De grootste uitdagingen die ik ervaar zijn ‘tijd’ en ‘perspectief’. Innoveren in deze sector vraagt gewoon tijd van ondernemers, net als het omschakelen naar andere teelttechnieken en extensiveren van landbouw en veeteelt.”

3.    Op welke manier proberen jullie innovaties te stimuleren?

“Transitie vraagt om maatwerk. Inmiddels hebben we een set aan maatregelen beschikbaar om dit financieel mogelijk te maken. Denk aan overbruggingsfinancieringen, aflossingsvrije periodes en rentekortingen.”

4.    Hoe kunnen agrarisch ondernemers de slagingskans van innovatieve projecten vergroten?

“Uitgangspunt voor elk innovatief project is dat het een bijdrage levert aan het verdienmodel van de organisatie. Is die bijdrage er niet of niet in voldoende maten, dan kan het relevant zijn om het project toch uit te voeren vanuit de noodzaak van maatschappelijk draagvlak. Maar een voorwaarde daarbij is wel dat de financiële soliditeit van de onderneming gewaarborgd blijft.”

5.    Heeft de agrisector voldoende veerkracht om haar internationale voorsprong te behouden?

“Hm, hangt ervan af in welke mate de ondernemers een passend perspectief krijgen geboden. En tijd speelt hierbij een bepalende rol.”  

Greenport NHN jaarcongres: Samenwerken aan innovatie

Donderdag 19 oktober is het Greenport NHN jaarcongres, deze keer in de vroegere veilingzaal van CNB in Bovenkarspel. Het thema is dit jaar 'Samenwerken aan innovatie'. Tijdens het jaarcongres gaan we op zoek naar denkrichtingen over hervormingen van de landbouw, de rol van voedsel, en de uitdaging van technologische innovatie.

Het programma en aanmeldformulier vind je hier

Meld je snel aan! Vol = vol.

 

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...