Geothermie is bezig met een flinke opmars. Warmte uit diepere delen van de aarde wordt steeds meer gebruikt als duurzame warmtebron om grote oppervlakten te verwarmen. Het is een duurzaam en economisch interessant alternatief voor de energievoorziening van de toekomst. De glastuinbouw profiteert al op diverse plekken van geothermie. Hoe gaat geothermie zich de komende jaren ontwikkelen? Welke technische problemen moeten worden overwonnen? Hoe organiseer je de verdeling van de warmte? Welke rol spelen warmtenetten hierbij?

28 februari jl. organiseerde het AZ GreenTeam voorafgaand aan de wedstrijd AZ - Willem II de themabijeenkomst 'De duurzame warmtebron van de toekomst: Geothermie'. Aan de hand van een tweetal interessante presentaties van Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) en TNO zijn de aanwezigen bijgepraat over de actuele ontwikkelingen op het gebied van geothermie. Voor en rond het thuisduel met Willem II was er vervolgens voldoende ruimte om te netwerken met de aanwezigen.

De Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) is de particuliere netbeheerder voor energie (gas, elektra en warmte) en gietwater in het glastuinbouwgebied Agriport A7. ECW produceert daarnaast ook zelf warmte via de geothermieprojecten en eigen warmteinstallaties. In 2013 is gestart met het boren naar aardwarmte. Een jaar later zijn de eerste vier boringen afgerond en zijn twee aardwarmtedoubletten in gebruik genomen. Via een speciaal warmtenet kan de geothermiewarmte van en naar de kassen getransporteerd worden.

Geothermie is een vorm van duurzame energie met de laagste kosten per eenheid van energie. Door TNO wordt er samen met Europese kennispartners en het Nederlandse bedrijfsleven gewerkt aan een verdere verlaging van deze kosten. Niet alleen de glastuinbouw kan profiteren van aardwarmte, maar ook de industrie en de woningmarkt.

De presentaties van deze bijeenkomst kunt u downloaden via onderstaande linkjes.

Meer nieuws

Overhandiging gebiedsvisie glastuinbouwcluster Agriport

Ook het glastuinbouwcluster Agriport A7 heeft nu zijn eigen gebiedsvisie Energie. Wethouder Robert...

Glastuinbouwbedrijven Alton zetten volgende stap op weg naar verduurzaming

Het uitvoeringsprogramma bevat maatregelen, planning, rollen en verantwoordelijkheden.

Kickoff bijeenkomst Fieldlab Bol

De jassen bleven aan tijdens de officiële kick-off van Fieldlab Bol, vrijdag 24 november bij...