Herman Krebbers: In eerste instantie was het de bedoeling om de ‘ziekzoekmachine voor de bollenteelt’ verder te ontwikkelen voor de akkerbouw. Innovatie en techniek staan niet stil en gaandeweg bleek dat drones meer perspectief bieden. Daarom is het project ‘Drones & Vision’ gelanceerd. Hierbij wordt dezelfde techniek als de ziekzoekmachine vanuit een ander perspectief gebruikt. In een aantal masterclasses ‘Drones in de landbouw’ is uiteengezet hoe drones kunnen worden ingezet om teelt te verbeteren, welke verschillende drones er zijn en wat de voor- en nadelen zijn ten opzichte van andere gewas analysetechnieken. 

Herman Krebbers van Delphy heeft via een aantal Master Classes de verschillende toepassingen van Drones voor de landbouw uiteengezet. Hij gaf een uitgebreide toelichting hoe je de beelden kunt interpreteren. “Er zijn verschillende drones verkrijgbaar onder andere voor gewasmonitoring en spectraal sensing. De ontwikkelingen gaan snel en er zijn veel verschillen in drones, camera’s, scanners en dataverwerking. Luchtfoto’s en spectraal beelden maken afwijkende groei vroeger en beter zichtbaar maar je moet als ondernemer wel leren hoe je de Smart Farming tools moet gebruiken voor een beter rendement in de toekomst. Straks kun je als akkerbouwer waarnemen of gewasbescherming, stikstof of kunstmest nodig is en het biedt zicht op slechte plekken in het gewas. Het vliegende gevaarte biedt volop kansen maar ondernemers moeten wel voorzichtig zijn. Drones luisteren niet altijd en kunnen zomaar in de hakselaar verdwijnen en dat is zonde”.

Uiteraard kwam ook de regelgeving voor het veilig vliegen met drones aan bod.

Na afloop is de deelnemers gevraagd wat zij nog verder willen weten en er blijkt veel interesse in verdere verdieping in de precisielandbouw. Daarom wordt ook dit project voortgezet in de EFRO. 14 juli as wordt een drones demonstratie gegeven tijdens de open akkerbouwdag.

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...