Zes tulpenbroeiers uit Noord-Holland Noord hebben de proef op de som genomen. Een van de ondernemers is Niels Kreuk uit Andijk. “In het project ‘Waterkringloop in de tulpenbroeierij van GreenPort NHN hebben wij samen met proeftuin Zwaagdijk, Wageningen UR en TNO onderzocht of we met een gesloten systeem kunnen voldoen aan de toekomstige Richtlijnen. Hierbij wordt water opgevangen, gefilterd en ontsmet om weer gebruikt te worden. Het water wordt gezuiverd van fenolen en ziekteverwerkers zoals schimmels, bacteriën en virussen. Tijdens het onderzoek hebben we verschillende methoden van voorfilteren getest. Afhankelijk van de verontreiniging van het water en de eisen van het systeem kan een keuze worden gemaakt. Wageningen UR heeft zestien methoden voor chemische, fysische en elektrochemische reiniging geïnventariseerd waarbij de methoden met ozon, chloor en UV-belichting als beste uit de bus kwamen. Wij hebben de praktijk getest. Het filteren van het water is een belangrijk onderdeel. Ik ben zelf gestart met een zeefbocht maar heb daar in de loop van het onderzoek een doekfilter en een trommelfilter aan toegevoegd. Zo worden op basis van ervaring steeds aanpassingen gedaan. Zo bleek dat een combinatie van systemen niet altijd het gewenste resultaat geeft omdat stoffen als waterstofperoxide en chloor op elkaar reageren waardoor de werking teniet wordt gedaan. Ik heb doelbewust gekozen voor één manier van ontsmetten. Ik werk nu met chloor en dat geeft prima resultaten. We moeten er wel continu boven op zitten door te blijven meten en af te stellen. De voordelen van een gesloten kringloop zijn zowel milieu- als teelttechnisch. De een kan hierdoor besparen op meststoffen en de ander op arbeidskrachten. Qua beschermingsmiddelen zitten we al zo goed als op nul dus dat zit al goed. Ik vind het belangrijk dat we nu als sector stappen gaan ondernemen. De kennis die we hebben opgedaan in dit project delen we daarom met onze collega’s zodat we als duurzame sector een voorbeeld kunnen stellen. Op basis van onze ervaringen kunnen collega’s gerichter een keuze maken want de technische mogelijkheden die zijn er. Dat hebben wij laten zien!”

De zes telers die meegedaan hebben aan het project zijn Karel bolbloemen-Smak Tulips-Smal bloembollen-G&K Reus-Maatschap Kreuk en de Wit bloembollen.

Richtlijnen toekomst

De Europese Kaderrichtlijn Water (uit 2000) geeft aan dat in 2015 oppervlaktewater en grondwater chemisch en microbiologisch gezond moeten zijn. Wetgevers en werkgevers in de tuinbouw hebben besloten te komen tot een nagenoeg nul-emissie van stikstof en fosfaat in 2027. Dat betekent dat in 2018 goedgekeurde zuiveringsapparatuur geïnstalleerd moet zijn waarmee het lozingswater dat het bedrijf verlaat voor 95% gezuiverd wordt van gewasbeschermingsmiddelen.

Tussen nu en 2027 moet het watersysteem zo ingericht zijn dat het binnen de normen voor de lozing van stikstof blijft. Voor het gewas tulp is dat van 2015 – 2017 67 kg stikstof per hectare (glas) en na 2017 50 kg stikstof per hectare per jaar.Als het circulerende water gemiddeld 10 mmol/l nitraat (NO3) bevat, mag er in 2014 700 m3/ha/jaar worden geloosd, van 2015 -2017 475 m3 en na 2017 350 m3/ha/jaar. De emissie moet in 2027 tot nagenoeg 0 zijn teruggebracht.

 

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...