In augustus is het project Bio4safe van start gegaan. Dit project is een samenwerking van diverse partners uit België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en wordt gecoördineerd door het Belgische Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS). Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de effecten van biostimulanten op het nutriëntengebruik, de tolerantie tegen abiotische stress en de kwaliteit. Het doel van het project is om, door het gebruik biostimulanten in combinatie met innovatieve meetsensoren, het verbruik van water en meststoffen te verminderen.

Om de effecten van de biostimulanten te meten worden diverse proeven gedaan met verschillende gewassen, waaronder tomaat, sla, aardbei, chrysant en tulp. De slaproeven vinden plaats bij Pôle Légumes Région Nord in Frankrijk. De eerste sla is vorige week geoogst en wordt momenteel onderzocht door Yncréa Hauts de France, établissement ISA Lille (Frankrijk).

Proefopsteling met sla

Image

Proefopstelling met snijchrysant

Image

Proeftuin Zwaagdijk rondt over enkele weken de eerste proef met snijchrysant af, waarin onderzoek wordt gedaan naar het effect van 4 zeewierproducten en een mycorrhizaschimmel. Naast de productie in de vorm van taklengte, vers- en drooggewicht zal dan ook de opname van stikstof worden geanalyseerd. Aan de potgrond waarop de chrysanten worden geteeld is voor het planten een bepaalde hoeveelheid van het stikstofisotoop 15N toegediend. Door na afloop van de proef de opgenomen hoeveelheid van dit isotoop te meten kan worden bepaald of de gebruikte biostimulanten de opname van stikstof bevorderen.

Naast het uitvoeren van deze proeven is er door Noordzeeboerderij gewerkt aan het in kaart brengen van de bestaande en de potentiële biostimulantenmarkt. Het potentieel van deze markt lijkt erg groot. Er zal dan ook verder onderzoek worden gedaan naar het gebruik van zeewier als biostimulant. Welke wieren worden er bijvoorbeeld geteeld en zijn deze geschikt als biostimulant?

Image

Bron: Proeftuin Zwaagdijk

Meer nieuws

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...
watermanagement Klaas Schenk

[Video] Klaas Schenk over samengestelde drainage, druppelirrigatie en ondergrondse waterbassins

Deze maatregelen heeft Schenk genomen tegen verdroging en verzilting.
Farming Simulator

Farming Simulator Challenge krijgt warm onthaal in het groene onderwijs

Het streven is de game onderdeel te maken van het lesprogramma in het groene onderwijs.