Hoe kan Farming Simulator het groene onderwijs in de regio versterken? Met die vraag gaat een projectteam van docenten van Clusius College/Vonk in Schagen aan de slag. Dit naar aanleiding van de enthousiaste reacties van leerlingen met een opstelling van het simulatiespel. Het streven is de Farming Simulator onderdeel te maken van het lesprogramma. 

De Farming Simulator Challenge die Greenport NHN, LTO Noord en Tech@Connect lanceerden met steun van de provincie Noord-Holland, krijgt een warme ontvangst bij leerlingen en docenten. Een vaste opstelling die bij Tekpark op Willemsoord in Den Helder, is vrijwel continu volgeboekt. Maar ook de belangstelling van onderwijsinstellingen om de populaire simulatiegame in de eigen omgeving in te zetten, is boven verwachting groot. Het Clusius College/Vonk in Schagen was een van de scholen die mogelijkheden zag om het onderwijs met de Farming Simulator Challenge te verlevendigen. De pilot werd hier ingezet bij de lessen Groen Machinepark.

Enthousiasme leerlingen groot

Van de kant van de leerlingen was het enthousiasme over het gebruik van de game op school groot, zo bleek onlangs tijdens een evaluatiesessie bij Vonk Schagen. Ook de docenten gaven aan genoeg aanknopingspunten te zien om het spel structureel onderdeel te maken van het lesprogramma. Wel gaven ze aan dat het wenselijk is om de mogelijkheden in de game dusdanig aan te passen dat de ‘challenges’ naadloos aansluiten op de leerdoelen van opleidingen.

De opstelling biedt een goede kennismaking met de dynamiek en het high-tech karakter van de agrarische sector, was het unanieme oordeel van docenten. Positief vonden ze dat de game aanspreekt; de consoles waren constant bezet. Tegelijk zagen ze ook verbeterpunten. Belangrijkste was dat het spel in de standaard uitvoering veel ruimte laat aan de spelers. Voor de docent was het lastig om toezicht te houden op de uitvoering van het spel: waar leerlingen mee bezig waren en wat ze er van leerden. Ook bleken een paar leerlingen kennis te hebben van cheat codes, zodat ze razendsnel een aanzienlijk (virtueel) kapitaal verdienden. Vervolgens kochten ze gelijk veertig pick-up trucks om in optocht naar de Dam te rijden.

Standaard uitvoering te vrijblijvend

Dikke pret, maar dit is natuurlijk niet de bedoeling. Het docententeam was het erover eens dat de Farming Simulator een goede aanvulling op het lesprogramma kan zijn, maar dat de spelbeleving nog te vrijblijvend is. Meer toegevoegde waarde zou het bieden als er een helder leerdoel aan verbonden wordt. Leerlingen kunnen dan opdrachten in de les uitvoeren in het spel. Waarbij ze alleen gebruikmaken van de instrumenten die binnen de opdracht beschikbaar zijn. 

Vanuit Tech@Connect gaf Michael van Alderwegen aan dat het technisch gezien geen enkel probleem is om de challenge aan te passen op een leerdoel. Ook soft skills als ‘samenwerken’ kunnen wat hem betreft goed een plek krijgen. ‘Leerlingen krijgen dan bijvoorbeeld eerst de opdracht om individueel een stuk land zo efficiënt mogelijk om te ploegen. En daarna  de opdracht krijgen om met een aantal leerlingen samen hier gewas te verbouwen.’

Leerdoelen doorvertalen in game

Afgesproken werd dat een groepje docenten en onderwijskundigen binnen Vonk Schagen aan de slag gaat met het inventariseren van de leerdoelen. Op basis daarvan zal een pilot les worden uitgewerkt, waarbij Tech@Connect zorgt voor doorvertaling van leerdoelen in de Farming Simulator. Van Alderwegen toonde zich enthousiast over de samenwerking: ‘Voor ons is dit het ultieme project: dat we met het onderwijs in gesprek raken om dit samen verder brengen.’

De Farming Simulator Challenge komt binnenkort overigens ook in actie tijdens de Open Dag bij Vonk in Alkmaar. Hieronder de Facebook post met aankondiging.

 

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...