Na de recente lancering van Fieldlab Waterstof in Agri kunnen we opnieuw de start van een Fieldlab bekendmaken. Dit keer gaat het om Efro Fieldlab Bol, dat wordt uitgevoerd onder penvoerderschap van Greenport NHN. In dit project gaan twaalf kwekers op praktijkschaal aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe en aanpassen van gangbare teeltsystemen voor bollenteelt.

Het doel van het project is de bollenteelt minder afhankelijk te maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen en deelnemende bollentelers het vertrouwen te geven dat dit mogelijk is met - op termijn - het behoud van goede opbrengsten.

Programmamanager Rob Brekelmans: "Op die manier begeleiden we de telers in de transitie van hun bedrijfsvoering, aansluitend op de visie gewasbescherming 2030. Met deze kopgroep van bloembollenkwekers willen we een voorbeeld zijn voor de brede achterban."

Kennis delen

De telers gaan in het eigen bedrijf en met hun eigen expertise aan de slag met nieuwe of aangepaste manieren van telen. Door resultaten met elkaar te delen verwachten de deelnemers de innovatie te versnellen. Brekelmans: "Met Fieldlab Bol willen we een expertisecentrum zijn voor innovatieve (groene) teeltontwikkelingen in de bloembollen. We kunnen daarnaast een rol spelen om eventueel noodzakelijk systematisch onderzoek te initiëren als dat nodig is."

Fieldlab Bol krijgt financiële steun via Kansen voor West en heeft een looptijd van 4 jaar. In totaal zijn 17 partners bij het project betrokken. Naast de 12 bollentelers, Greenport NHN en stichting Fieldlab Bol, zijn dat Vertify (plannen en uitvoeren van onderzoeken en testen), Inholland Alkmaar en Vonk. 

Meer nieuws

[Video] Rooien van aardappelen en lof voor vaststellen nutrientopname

Voor het Agronomie-onderzoek in Zoetwaterboeren zijn op de percelen bij Hoeve Lotmeer onlangs de...
Wouter Veefkind

Fieldlab Waterstof in Agri NHN is gestart. Wat heeft de agri-ondernemer daar aan?

Waterstof kan een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van Nederlandse bedrijven. Waterstof is...
Bob van der Hout over innovatie in agrifood

Bob van der Hout, Rabobank: "Innoveren in deze sector vraagt gewoon tijd van ondernemers"

5 vragen aan Bob van der Hout, directeur Food en Agri bij Rabobank Noord-Holland Noord.