Floormeeting Horizon College voor BPV begeleiders

Begeleiders beroepspraktijkvorming (BPV) uit de sector techniek, handel en logistiek, hebben woensdag 18 februari kennis kunnen maken met de agribusiness. Tijdens een excursie bij paprikateler Barendse gaf Petra Barendse een enthousiaste rondleiding door haar volledig geautomatiseerde kassen. Vervolgens nam Jack Kranenburg het woord bij logistiek specialist Peter Appel, door de ontwikkeling van de Agriport A7, de strategie en de visie te presenteren.

Het is van groot belang dat de sector techniek en agribusiness elkaar leren kennen en gaan verbinden om de beide sectoren te versterken. Zeker als het gaat om de samenwerking op het gebied van mbo-stage is veel winst te behalen. Nancy Boterblom, projectleider GreenTech NHN gaf een korte uiteenzetting van de voordelen voor de sectoren en hoe het bedrijfsleven daarin kan participeren. BPV kwartiermaker Herman Veldman, van het Horizoncollege, wilde direct boter bij de vis en deed een beroep op de bedrijven door op de man af te vragen of zij een rol willen spelen in de bedrijvenadviescommissie. 

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...