Elke kweker streeft naar een homogeen kasklimaat; voor een maximale teeltopbrengst, verminderd risico op ziekte, minimaal energiegebruik en daarmee minimale energiekos-ten. In de praktijk kent de realisatie van een homogeen kasklimaat nog wel vele uitdagingen. Buitenluchtaanzuiging, luchtslurven, sensornetwerken, verticale ventilatie, allemaal technieken die een homogeen kasklimaat zouden moeten opleveren, maar dit niet altijd doen.  AgriVizier heeft zich het afgelopen jaar (via de Technologie Clusters homogeen kasklimaat en ontvochtigen) met diverse partners verdiept in die uitdagingen voor de tuinbouwsector.

In maart jl. organiseerde TNO – in samenwerking met de AgriVizier partners ‘WUR, DLV Plant en Flynth’ – een eerste goed bezochte en interessante bijeenkomst over de bevindingen. Op dinsdag 6 oktober jl. vond een tweede bijeenkomst plaats. De 45 aanwezigen (kwekers, tuinbouw technische toeleveranciers, installateurs, kennisinstellingen en adviseurs) vormden een breed netwerk van bedrijven met kennis en ervaring over kasklimaat onderwerpen. Samen hebben ze bijgedragen aan een constructieve middag. Naast het delen van de onderzoeksresultaten van de Technologie Clusters hebben de partners laten zien wat een homogeen kasklimaat kan opleveren en welke uitdagingen er spelen. Gezamenlijk zijn we tot ideeën gekomen over hoe we daar als tuinbouwbedrijven in de toekomst op in kunnen spelen. 

Dagvoorzitter Egon Janssen opende de bijeenkomst en gaf de aanwezigen een toelichting over Agrivizier. Over de rol en manier waarop Agrivizier de agribusiness in Noord-Holland Noord versterkt, innovaties stimuleert en ondernemers laat samenwerken. Bas Knoll (TNO) presenteerde de uitkomsten van de Technologie clusters: 

1. Homogeniteit kasklimaat bepalen 
2. Optimaal ventileren 
3. Efficiënt drogen 
4. Isolerende schermen 
5. Lage-temperatuur verwarmen 

Er is actuele kennis uitgewisseld omtrent (het ontwerp van) energiezuinige kassen met homogeen klimaat. Er is stilgestaan bij de techniek en de verwachte ontwikkelingen. Tevens zijn per onderwerp verbeterpunten uitgewerkt.

*De hand-out van de presentatie en het complete verslag kunt u downloaden via onderstaande link

 


 

Meer nieuws

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...
watermanagement Klaas Schenk

[Video] Klaas Schenk over samengestelde drainage, druppelirrigatie en ondergrondse waterbassins

Deze maatregelen heeft Schenk genomen tegen verdroging en verzilting.
Farming Simulator

Farming Simulator Challenge krijgt warm onthaal in het groene onderwijs

Het streven is de game onderdeel te maken van het lesprogramma in het groene onderwijs.