Op 14 december kwamen zo’n 45 ondernemers naar het bedrijf Natuurlijk Genoegen in Driehuizen om te spreken over de oprichting van een biologische verenging in NH. Het was een zeer geslaagde avond met grote opkomst. Jim Blom (akkerbouwer) vertelde aan de hand van een aantal voorbeelden over de meerwaarde van een bio-vereniging NH. Samengevat: inzetten voor gezamenlijk belang door meedoen, meepraten, ontmoeten.

Speerpunten

  • Het biologisch gezicht van Noord-Holland vormen;
  • Regionale belangenbehartiging en aanspreekpunt zijn voor provincie, GreenPort NH, onderzoek, maatschappelijke organisaties, onderwijs, etc.
  • Sociale contacten en ondersteuning

    Ronald van Marlen boeide de zaal met een vlammend betoog over de waarden/principes van biologische landbouw en het gevaar van mainstream en inkapselen waardoor verlies van autonomie dreigt. Biologische landbouw is een beweging die zich toch zeker niet ondergeschikt laat maken aan de grote machten. Hij gaf als taak aan de nieuwe vereniging mee om minstens 1 keer per jaar met elkaar een ‘regime-analyse’ te maken en te bespreken waar je als ondernemer in het speelveld wilt staan. 
     

Het vervolg

Begin januari komen de ondernemers die een actieve rol willen spelen bij elkaar om de vervolgstappen te bespreken. Eén daarvan zal zijn de stap om de vereniging daadwerkelijk op te richten en een eerste ledenvergadering voor te bereiden. 

Bent u geinteresseerd in deelname of bijeenkomsten? Mail of bel dan met formatie: Rosemarie Slobbe (bio.nh@clusius.nl of 06-55171116) of Colja Corts (06-13195012)

 

Meer nieuws

Gezocht: projecten voor studenten voeding Clusius College

Regioleren neemt een steeds belangrijker plaats in binnen het Clusius College. Studenten voeren dan...
Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...