In 2014/15 ontving Greenport Noord-Holland extra middelen vanuit het provinciale DuurzaamDoor programma om een aantal programma’s en activiteiten te verduurzamen. Dat ging onder andere over innovatieve nieuwe producten en kringlopen sluiten, maar ook over samenwerking met zorginstellingen, ziekenhuizen, GGD en gemeenten. ‘Groen en gezond’ is een thema dat sterk in de belangstelling staat, we weten immers dat investeren in groen op termijn gezondere mensen oplevert.

Gezondere mensen hoeven minder snel een beroep te doen op zorg en ouderen kunnen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen. Maar bijvoorbeeld ouderen samen laten koken in een buurt geeft ook sociaal en mentaal een belangrijke positieve impuls voor de gezondheid van mensen. En als er dan ook nog streekproducten gebruik worden is dat helemaal mooi. Dat laatste is ook interessant voor Greenport Noord-Holland Noord omdat die betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van een relatief kleinschalig distributienetwerk van streekproducten voor de zorgsector en ouderen thuis in de kop van Noord-Holland.

Omdat het hoofdthema van het DuurzaamDoor-programma 2016 “Groen kapitaal’ wordt, zal ook komend jaar ‘gezond en groen’ een belangrijk deelthema zijn. 

Meer informatie over het project agri-voeding gezondheid van GreenPort NHN vindt u hier.

Voor meer info over Duurzaam Door: : Parvin Hoseini van de Provincie N-Holland: hosseinip@noord-holland.nl

 

 

Meer nieuws

Gezocht: projecten voor studenten voeding Clusius College

Regioleren neemt een steeds belangrijker plaats in binnen het Clusius College. Studenten voeren dan...
Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...