GreenportNHN tekende vandaag in Haarlem een provinciaal convenant voor het stimuleren van het gebruik van waterstof. Daarbij gaat het specifiek om gebruik van waterstof voor zware voertuigen, zoals vrachtwagens, mobiele werktuigen en landbouwvoertuigen. In totaal hebben bijna zestig partijen hun handtekening gezet onder het convenant.

Het convenant moet zorgen voor een verbeterde samenwerking in de waterstofketen voor de zware mobiliteit. De samenwerkende partijen zijn onder andere producenten van waterstof, exploitanten van waterstof-tankstations, afnemers van waterstof, producenten van voertuigen en de overheid. Ook agrarische voertuigen vallen onder de definitie zware mobiliteit.

Kip-en-ei-probleem

Het doel van deze provinciale afspraak is de waterstofeconomie te stimuleren. Dat  is nodig, omdat het gebruik van waterstof lastig op gang komt. Jeroen Olthof, Gedeputeerde voor Mobiliteit en Bereikbaarheid: “Als een ondernemer een waterstofvoertuig aanschaft, moet hij zeker weten dat hij ook waterstof kan taken. En voordat een waterstoftankstation opent, moet er wel vraag zijn. We willen met dit convenant dit kip-en-ei-probleem doorbreken.” 

Alle deelnemers aan het waterstof convenant.

Om ondernemers die met waterstofvoertuigen willen rijden de zekerheid te bieden van voldoende tankgelegenheid, doen de brandstofleveranciers de toezegging om in Noord-Holland een dekkend netwerk te realiseren van tenminste acht waterstoftankstations voor zware voertuigen. Omgekeerd spreken de afnemende bedrijven de intentie uit dat zij met de aanschaf van waterstofvoertuigen zullen zorgen voor voldoende vraag naar waterstof bij deze tankstations.

Veelomvattend en complex

Dat toepassing van waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen nog onvoldoende op gang komt, heeft niet alleen te maken met het kip-en-ei probleem. Ook veiligheidsvoorschriften, verzekeringen en vergunningen spelen mee, zo bleek tijdens de bijeenkomst rond de ondertekening. De uitdagingen waar ondernemers tegenaan lopen, zijn veelomvattend en complex en kunnen alleen worden opgelost als overheden en bedrijven samen optrekken.

Vooruitlopend op de ondertekening van het convent heeft Greenport Noord-Holland Noord al een stappen gezet om de toepassing van waterstof in de agrisector te stimuleren. Zo gaan we binnenkort van start met Fieldlab Waterstof, waarin we samen met Ontwikkelingsbedrijf NHN en stichting New Energy Coalition onderdak geven aan innovatieve waterstofprojecten in de agrisector. Met dezelfde partners en de KAVB hebben we in project Waterstof voor Agrologistiek een verkenning uitgevoerd naar de toepassingsmogelijkheden van waterstof in de sector.

Headerbeeld: De EOX-waterstoftractor van H2Track.

Meer nieuws

Overhandiging gebiedsvisie Energie Het Grootslag

Glastuinbouwgebied Het Grootslag heeft klimaatdoelen 2030 nu al behaald

Glastuinbouwgebied Het Grootslag in Gemeente Medemblik is zijn tijd vooruit. Als eerste...

{VIDEO] Ontwikkeling van precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 1: De Uitdaging

In het project Digital Farming NHN werkt Greenport NHN samen met partners aan de doorontwikkeling...

Noord-Holland Noord proeftuin voor datagedreven landbouw

Datatechnologie vormt de sleutel naar toekomstbestendige landbouw en NHN loopt hierin voorop....