“GreenPort NHN is branchevertegenwoordiger van 6000 agrarische bedrijven in Noord-Holland Noord. Wij doen van alles om het onderwijs, het bedrijfsleven en overheden samen te laten werken om zo de arbeidsmarktsituatie te verbeteren voor de agrarische sectoren. De projecten van GreenPort NHN zijn er voor het primair- en voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. We doen dat in ontwikkeltrajecten, maar ook in kennis- en innovatietrajecten. En we zijn onderdeel van de versterking van de regionale mbo-structuur die de provincie Noord-Holland nastreeft.

Omdat de Noord-Hollandse agrarisch ondernemer heel innovatief is, vragen wij hem om realistische (stage)opdrachten voor onze studenten. Daar is het beroepsonderwijs op het Clusius College en Horizon College op gebaseerd. Bijvoorbeeld: Bedenk een manier voor de agrariër om het water dat zijn erf af gaat volledig schoon en emissievrij te maken. Zo’n vraagstuk kun je heel goed bij het mbo neerleggen.

Het project GroenStart is ontstaan uit de vraag van het agrarische en groene bedrijfsleven in de regio om de instroom te bevorderen. De regio heeft te maken met een groeiend aantal vacatures die we niet vervuld krijgen. Het gaat veelal om productiewerk en repeterend werk waar weinig animo voor is. Met GroenStart leiden we 300 jongeren met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan. Aan het project doen de achttien gemeentes van NHN, de uitzendbureaus Herenbos en AB Vakwerk en het Clusius College en Horizon College mee. Het gaat om jongens tussen de 16 en 27 jaar en tussen de 27 en de 50 jaar, oudere jongeren noemen we dat, die ondersteuning nodig hebben op weg naar zelfstandigheid. Wij maken hen weer arbeidsfit, leerfit en diplomafit.

We doen veel op het gebied van techniek en laten ook het niet-agrarisch onderwijs kennismaken met agrarische ondernemers. Zoals de 2300 techniekstudenten van het Horizon College. Deze school heeft gezien dat hun studenten prima in agrarische bedrijven kunnen werken. Alleen moet je dat vanuit de technische kant benaderen en niet vanuit de agrarische. Je moet de jongens verleiden op andere thema’s dan alleen het groene. Daarom hebben we bijvoorbeeld robotica ingevoerd in de groen technische opleidingen.

We zetten kleine stapjes op weg naar een iets andere wereld binnen de agrarische sector. Zo willen we die wereld een klein beetje technischer, leuker en aantrekkelijker maken.”

Foto: Bas Beentjes Bron: Provincie NH  https://nota.noord-holland.nl/arbeidsmarkt-en-onderwijs/#!/cover

Meer nieuws

Camera's op spuitarm

Stappen maken naar realtime spuiten en kunstmest toedienen

Pim Sturm deelt zijn ervaringen met de inzet van realtime camera's op de spuittrekker.

Vertigo Technologies winnaar Topsector T&U Innovation Prize 2022

Nieuwe detectietechniek maakt het mogelijk om als het ware in het fruit te kijken.

Glastuinbouw Noord-Holland laat zien hoe het klimaatdoelen verwacht te halen

In een gezamenlijke verkenning brengen Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer in kaart...