Martijn Grosmann is projectleider van de AgriTech Campus. Deze netwerkorganisatie zonder fysieke voordeur is onderdeel van GreenPort Noord-Holland Noord en geeft richting aan alle activiteiten die voor een structurele samenwerking tussen de agribusiness, het onderwijs en de overheden nodig zijn: “Door de vergrijzing en ontgroening binnen de agrarische en technische arbeidsmarkt doen wij er alles aan om voldoende innovatieve ondernemers en werknemers voor de bedrijven te behouden en te verkrijgen. Het project GreenTech NHN onder leiding van projectleider Nancy Boterblom, is een van de initiatieven die binnen de AgriTech Campus op poten is gezet. Daarvoor is de samenwerking gezocht tussen het Clusius College en het ROC Horizon College.”

Veelzijdige agriregio 

Ons land telt zes GreenPorts en die van Noord-Holland Noord is met de sectoren akkerbouw, visserij, bollenteelt, dierhouderij, fruitteelt, glastuinbouw, vollegrondsgroenteteelt en zaadveredeling een van de sterkste en meest veelzijdige agriregio’s van Nederland. Met een productiewaarde van zo’n 3,5 miljard euro betekent dit werkgelegenheid voor tussen de vijftien- en twintigduizend werknemers in de primaire agrarische sectoren. De AgriTech Campus sluit aan bij het landelijke topsectorenbeleid voor de ‘groene topsectoren’ en heeft daarin drie kerntaken, aldus Martijn Grosmann: “De eerste taak betreft het koppelen van de vraag naar opleidingen aan het onderwijsaanbod. De tweede kerntaak is de marketingmotor en het verbeteren van het imago van de sector. De derde kerntaak behelst de innovatietoonbank, waar themaverkenningen en innovatieprojecten ontstaan tussen ondernemers en studenten. In de AgriTech Campus wordt de relatie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs versterkt om uiteindelijk één van de meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te worden.”

Stagecarroussel 

LTO Noord NH en Seed Valley hebben samen met de CvB’s van het Clusius College en het Horizon College hun steun verleend aan de totstandkoming van GreenTech NHN dat wordt uitgevoerd onder de vlag van GreenPort NHN. GreenTech NHN moet de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het mbo verder versterken, benadrukt Martijn Grosmann: “Het doel is een groter aantal studenten, en uiteindelijk werknemers, aan het agrarisch en technisch regionale bedrijfsleven te koppelen. Het Clusius en het Horizon gaan nauw samenwerken met het bedrijfsleven bij het opzetten van een stagecarrousel waarin studenten intensief begeleid worden tijdens hun stageperiode. Daarnaast worden er docentenstages georganiseerd, masterclasses uitgevoerd en zullen er middels floormeetings studenten, docenten, bpv-begeleiders en ondernemers samenkomen om trends en ontwikkelingen in de agribusiness te bespreken. Deze trends en ontwikkelingen zullen meer en beter dan ooit in ons onderwijsprogramma worden verwerkt.”

Inspirerend onderwijs

Voor bedrijven in GreenPort NHN zal de samenwerking resulteren in een betere aansluiting tussen de beroepspraktijk en het mbo. Martijn Grosmann: “Wij vragen van ondernemers hun expertise en feedback te delen met het onderwijs zodat beide werelden sterker met elkaar worden verbonden. Ondernemers ontmoeten de studenten vaker waardoor de keuze van deze jonge mensen voor een carrière in de regionale agribusiness sneller gemaakt wordt. Aansprekende rolmodellen uit de sector zijn de beste ambassadeurs en studenten zullen daardoor eerder kiezen voor een carrière in het groene bedrijfsleven. Voor de onderwijsinstellingen resulteert de samenwerking in een verbetering van de begeleiding van studenten. Het bedrijfsleven zal gevraagd worden de studenten intensief en gericht te begeleiden tijdens stages en praktijkgericht onderwijs. Docententeams van het Clusius en het Horizon zullen in de regio’s West-Friesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland met het bedrijfsleven clusters vormen om inspirerend en regionaal gericht onderwijs mogelijk te maken. We beginnen in schooljaar 2015-2016 bij eerstgenoemde regio, dan volgt Noord-Kennemerland het jaar daarop en tot slot het daaropvolgende jaar "de Kop". Wellicht dat ook het ROC Kop van Noord-Holland dan aanhaakt.”

“Of ik enkele voorbeelden heb op het gebied van robotica en mechatronica waar studenten komend jaar al mee aan de gang gaan? In de bollensector lopen al afspraken waar dit het preparen van tulpen betreft. In de veehouderij zullen Clusiusstudenten met het oog op productie en Horizonstudenten met focus op techniek zich manifesteren in de melkput. In de waterteelt zullen zij kijken waar nog meer duurzaam voordeel te behalen valt in de klimaatbeheersing en de logistiek. Er valt nog zoveel te innoveren links en rechts, daar is de agribusiness eigenlijk nooit mee klaar.” 

Martijn Grosmann en Nancy Boterblom
Bron: clusius Magazine, Onno Walgien

Foto: Martijn Grosmann, Nancy Boterblom

 

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...