Greenport Noord-Holland Noord (NHN) heeft een start gemaakt om het agrarisch en technisch bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs intensiever met elkaar te laten samenwerken. Greenport NHN heeft voor de komende drie jaar een subsidie van het ministerie van OC&W subsidie verworven om de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Noord-Holland Noord verder inhoudelijk te versterken. Hiermee wordt een groter aantal studenten aan het agrarisch en technisch bedrijfsleven gekoppeld. De projectleiding van GreenTech NHN is in handen van Nancy Boterblom. De AgriTech Campus, onderdeel van Greenport NHN, draagt hierbij zorg voor de aansluiting met het regionaal bedrijfsleven.

De twee mbo-instellingen Clusius College en het Horizon College zullen nauw samenwerken met het bedrijfsleven bij het opzetten van een stagecarrousel waarin studenten intensief begeleid worden tijdens hun stageperiode. Het bedrijfsleven zal gevraagd worden om concrete stageopdrachten te schrijven. Daarnaast zullen er docentenstages worden georganiseerd, worden er masterclasses uitgevoerd en zullen er middels ‘floormeetings’ studenten, docenten en ondernemers samenkomen om trends en ontwikkelingen in de agribusiness te bespreken. Deze trends en ontwikkelingen worden in het onderwijsprogramma verwerkt.

Voor bedrijven in Greenport NHN zal de samenwerking resulteren in een betere aansluiting tussen de beroepspraktijk en de regionale MBO-opleidingen. Zij zullen meer studenten ontmoeten. Deze studenten zullen daardoor eerder kiezen voor een carrière in de agribusiness in NHN. Voor de onderwijsinstellingen resulteert de samenwerking in een verbetering van de begeleiding van studenten. Het bedrijfsleven zal gevraagd worden de studenten intensief en gericht te begeleiden tijdens stages en praktijkgericht onderwijs. 
Docententeams van het Clusius College en het Horizon College zullen in drie regio’s (West-Friesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland) met het bedrijfsleven clusters vormen om inspirerend en regionaal gericht onderwijs mogelijk te maken. 

 

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...