Zes tulpenbroeiers uit Westfriesland doen mee aan het AgriVizier project ‘onderzoek waterkringloopsluiting Tulpenbroeierij’. Een van de zes in Niels Kreuk uit Andijk. Hij legt in Nieuwe Oogst uit waarom samen optrekken zo belangrijk is.

100 procent hergebruik van water is het ideaal van de zes tulpenbroeiers die deelnemen aan het project praktijkonderzoek naar waterzuivering op het bedrijf. Onder hen ook Niels Kreuk in Andijk, die streeft naar een zo schoon mogelijke teelt.

Achtergrond

Met de bouw van een nieuwe kas is de maatschap Kreuk in 2011 een nieuwe weg ingeslagen. ‘We gaan voor een 100 procent gesloten teelt. Onderweg stuiten we op hobbels, die we proberen te nemen.’ Kreuk ziet dat collega’s met vergelijkbare vragen worstelen. ‘Soms komen ze tot dezelfde antwoorden en soms zijn er oplossingen die slimmer blijken. Oftewel, ondernemers proberen afzonderlijk het wiel uit te vinden. Dat gold eigenlijk ook voor de watercirculatie op tulpenbroeierijen.’ De teler heeft dat aangekaart bij de ‘kennismakelaar’ van Greenport Noord-Holland Noord. ‘Die wist dat er al onderzoek gaande was. Vanuit AgriVizier is dat allemaal in één project gegoten.’

Gesloten watersysteem

Proeftuin Zwaagdijk heeft inmiddels de watersystemen van de deelnemers aan het project in kaart gebracht en metingen uitgevoerd. Dit levert waardevolle informatie op, maar roept ook nieuwe vragen op. Op 21 september kwam de projectgroep bijeen om de resultaten te bespreken en vervolgstappen te zetten. Doel is om met een gesloten watersysteem te voldoen aan de emissie-eisen. Kwaliteit van het water, effectiviteit van de filtersystemen en beheersing van de kosten worden hiervoor beoordeeld. Kreuk: ‘We willen ook onze collega’s iets aanreiken, door voor- en nadelen en de kosten van de verschillende systemen op een rij te zetten. Zo kunnen ze zelf een afweging maken wat het beste bij hen past. Nu gebeurt dat nog heel individueel en op gevoel.’ Volgens Kreuk heeft deelname aan het AgriVizier-project een belangrijke rol gespeeld bij het leggen van contacten tussen onderzoekers en ondernemers. ‘Hierdoor zijn ook TNO en Wageningen UR aangehaakt. Beide instellingen hadden al een goedgekeurde onderzoeksaanvraag op dit terrein. Het is goed om samen op te trekken met deze gerenommeerde partijen en de kennis te bundelen. De Greenport zorgt voor afstemming van de activiteiten.’ Dat laatste is voor Kreuk belangrijk. De proeven vinden plaats op het bedrijf. ‘Dat is goed, want daar zit veel praktische kennis. Aan de Greenport de taak om die informatie te stroomlijnen. Ons ontbreekt het daarvoor aan tijd en kunde. Dit werk vraagt sowieso om een breed netwerk. De Greenport heeft die contacten en kan zodoende op tijd aan de juiste touwtjes trekken.’

Footprint positief

Kreuk stapte in 2008 in de maatschap van zijn vader Koos en moeder Nel. Daarvoor bezocht hij als DLV adviseur veel bedrijven. ‘Daar heb ik ook van de andere kant ervaren hoe belangrijk het is voor ondernemers om voor een goede bedrijfsvoering de beschikking te krijgen over de meest actuele informatie. Dit project is daarop geënt.’ Verantwoordelijkheid voor het milieu is voor Kreuk een belangrijk argument om aan het onderzoek deel te nemen. ‘De ecologische footprint van tulpen is trouwens al heel positief. Het is een sterk punt van onze teelt, dat we verder willen benutten. Dan moeten we ons hierin ook verder ontwikkelen.’ De werkwijze met het wateronderzoek heeft volgens Kreuk veel overeenkomst met een studieclub. ‘Maar dan wel een hele specialistische, begeleid door echte deskundigen. Dat maakt het ook zo waardevol. We baseren onze conclusies niet op gevoel, maar op basis van harde cijfers. Dat spreekt me aan. Als we verklaringen hebben gevonden voor bepaalde uitkomsten, gaan we daarmee verder aan de slag.’

Ontsmettingstechniek

Uit de eerste analyses blijkt dat de verschillende systemen qua resultaat redelijk dicht bij elkaar liggen. ‘De reductie van schimmels en bacteriën is overal groot. Eerlijk gezegd had ik grotere verschillen verwacht.’ De resultaten roepen ook weer nieuwe vragen op. ‘Op diverse bedrijven is er behoorlijk verschil in de watermonsters direct na de ontsmettingstechniek en 100 meter verderop in de kas, zonder dat daar noemenswaardige handelingen zijn verricht. Puntontsmetting alleen is dus waarschijnlijk ontoereikend, systeemontsmetting een noodzaak.’ Een hele opgave, maar Kreuk heeft vertrouwen dat oplossingen worden gevonden voor de nieuwe vragen uit de eerste inventarisatie. Hij baseert dat op de kennisbundeling door AgriVizier.

Auteur: Bert Hartman, Nieuwe Oogst

 

Bijlage

Image

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...