De ontwikkelingen in de agribusiness gaan snel. Bedrijven worden groter en high-tech en computertechnologie doet meer en meer zijn intrede op de werkvloer. Voor een toekomstbestendige agribusiness is het van groot belang dat het personeel van de bedrijven zich kan blijven ontwikkelen en daarmee continu de nieuwste kennis en vaardigheden eigen maakt. Zeker met een toenemende concurrentie in de arbeidsmarkt. Dit vraagt aantrekkelijk werkgeverschap, gericht op ‘een Leven Lang Ontwikkelen’.

Greenport Noord-Holland Noord en acht West-Friese bedrijven gaan zich in 2021 gezamenlijk inzetten voor het ontwikkelen van een lerende omgeving. Het samenwerkingsverband bestaat uit Werkgeversvereniging LAT, A&P Flowers, Verdonk Broccoli, Niels Kreuk, Jong Bolbloemen, Fred van Paassen, Bloomore, Schouten Tulips en penvoerder Greenport NHN. Zij worden daarbij ondersteund door Sjerps Advies.

Gedurende het project, dat een looptijd kent van 2 jaar, voeren de bedrijven scans uit onder personeel en management, naar de ontwikkelbehoeften. Op basis van de scans werken de bedrijven opleidings- en ontwikkelplannen uit voor personeel en organisatie, gericht op het “binden en boeien” van medewerkers door het bieden van perspectief. Door gezamenlijk op te trekken leren de bedrijven van elkaars aanpak.

Jeroen Noot, programmamanager Greenport Noord-Holland Noord: “Voor de ontwikkeling van een bedrijf is personeel cruciaal. In een tijd waar de druk op de arbeidsmarkt toeneemt en de ontwikkelingen op de werkvloer heel hard gaan, moet je als ondernemer je best doen om personeel te krijgen en te houden. De Slim regeling stelt ons in staat om hier gezamenlijk stappen in te zetten. Zo werken wij aan een toekomstbestendig werkgeverschap.”

De activiteiten binnen het project SLIM West-Friesland dragen bij aan een versterkte leercultuur en leerrijke werkomgeving binnen het cluster van aangesloten agri-bedrijven.

SLIM-regeling

De SLIM-regeling is een ‘Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Met behulp van de middelen uit de SLIM-regeling kunnen MKB bedrijven stappen maken in het ontwikkelen van aantrekkelijk en toekomstbestendig werkgeverschap. De SLIM regeling wordt meerdere malen per jaar geopend voor individuele bedrijven en collectieven van bedrijven. Meer informatie over de regeling via: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Meer nieuws

H2 in Agri deal

Samenwerken aan waterstof in agribusiness

Op 15 juli 2021 is de handtekening gezet onder de ‘H2 in Agri Deal’. Hiermee willen...

Noord-Hollandse voedselondernemer, zien we jou binnenkort in het bedrijfsrestaurant van de provincie?

Veel voedsel komt van ver, maar dat hoeft helemaal niet. In de provincie Noord-Holland wordt...
Bean Me Up

REACT-EU projectvoorstel ‘Bean me up!’ toegekend

REACT-EU projectvoorstel ‘Bean me up!’ van Amsterdam Green Campus met FICA-bedrijven is toegekend!...