Hoe wordt het MBO doelmatiger en praktischer voor de studenten? Dat is de uitdaging voor John van de Langenberg, voorzitter college van bestuur Horizon College, en Rien van Tilburg, voorzitter college van bestuur Clusius College. Zij willen sneller en beter in kunnen spelen op ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt en de regio. Vooruitlopend op de herziening van het mbo die in 2016 ingaat, zoeken het Horizon en het Clusius komend jaar al de samenwerking in GreenTech Noord-Holland Noord. Beide mbo-instellingen gaan op het gebied van groen en techniek nauw samenwerken met het regionale bedrijfsleven bij het opzetten van een stagecarrousel waarin studenten intensief begeleid worden tijdens hun stageperiode. In dit kader worden er docentenstages georganiseerd, masterclasses uitgevoerd en zullen er middels ‘floormeetings’ studenten, docenten en ondernemers samenkomen om trends en ontwikkelingen in de agribusiness te bespreken. De praktische informatie die deze activiteiten oplevert, wordt vervolgens direct in het onderwijsprogramma verwerkt.

“Met name in de keuzedelen zit voor onze mbo-studenten de verrijking van de kwalificaties.”

Keuzedelen

Probleem in de huidige kwalificatiestructuur (de wettelijke basis voor de mbo-opleidingen) is dat er teveel kwalificaties zijn met te weinig samenhang. Daar komt bij dat de huidige ‘vrije ruimte’ (opleidingsruimte die de scholen zelf in kunnen vullen) onvoldoende kwaliteit en te weinig inhoudelijke uitdaging biedt voor de mbo’ers. Rien van Tilburg onderstreept bovendien dat er teveel kwalificatiedossiers zijn die onvoldoende transparant of onderscheidend zijn: “Al onze 1800 mbo-studenten zijn verdeeld over maar liefst zeventig kwalificaties. In de herziene kwalificatiestructuur (met minder kwalificaties) zal sprake zijn van drie delen: een generieke basis, het profiel met de kern van de kwalificatie en keuzedelen. Met name in de keuzedelen zit voor onze mbo-studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen of te specialiseren.” De groen-technische samenwerking tussen beide mbo’s zal doelmatig, transparant, flexibel en innovatief zijn. Dat lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar John van de Langenberg is overtuigd van de win-winsituatie die gaat ontstaan: “De bedrijven hebben vanwege de cofinanciering bijvoorbeeld minder administratieve lasten waar het stages betreft. Verder is het de kunst juist de verbindingen te zoeken tussen techniek en groen. Robotisering en led bijvoorbeeld worden steeds belangrijker in de agribusiness. De specifieke toepassingen daarvan maken onze studenten zich straks eigen via de keuzedelen en de stages.”

“Robotisering en led bijvoorbeeld worden steeds belangrijker in de agribusiness”

Kernwoorden

Een duidelijke beroepscontext, heldere examinering en regionale kleuring, het zijn de kernwoorden voor een betere aansluiting van het onderwijs op het regionale bedrijfsleven, aldus John van de Langenberg: “Heel concreet betekent dit dat de praktijk van de diverse bedrijven leidend wordt voor het type opleiding dat wij geven. Want zij vragen om specifieke typen werknemers.” Rien van Tilburg voegt daar aan toe dat dat ook om een betere begeleiding door docenten en stagebegeleiders vraagt: “Naast generieke opdrachten moeten docenten in deze nieuwe samenwerking specifieke stageopdrachten kunnen formuleren.”
Het Horizon College telt bijna 2200 techniekstudenten en het Clusius College zo’n 200 groen-studenten. De verwachting is dat enkele tientallen studenten gaan kiezen voor de groen-technische kant. Op de vraag waar zij straks hun stage doen, antwoordt Rien van Tilburg dat er reeds een poule van honderdzestig bedrijven bestaat waar de studenten terecht kunnen: “Het belang van het bedrijfsleven is van tevoren al duidelijk. De praktijk leert namelijk dat een groot deel van de studenten uiteindelijk bij het stagebedrijf aan het werk gaat. Dat is mooi natuurlijk, want zij zijn ingewerkt, kennen de bedrijfscultuur en zijn snel inzetbaar.”

“Wat wil het bedrijfsleven dat hun toekomstige werknemers kennen en kunnen?”

Innovatiebehoeften

Omdat de keuzedelen voor de GreenTech-student apart van de kwalificatiedossiers beschreven worden, zijn zij snel en flexibel te ontwikkelen en vast te stellen. De keuzedelen en de stage bieden de opleiding de mogelijkheid om beter in te spelen op actualiteiten en innovatiebehoeften in het regionale beroepenveld. Eén en ander is voor onderwijs en bedrijfsleven nog een hele opgave, aldus John van de Langenberg: “Wat wil het bedrijfsleven dat hun toekomstige werknemers kennen en kunnen? Zij moeten via docenten en stagebegeleiders opdrachten verstrekken. Van de praktijkopleiders in de bedrijven wordt bovendien verwacht dat zij bij het beoordelen van stages de doorslag geven.” De herziening van de kwalificatiestructuur kon voor GreenTech-studenten eigenlijk niet op een beter moment komen. Als de plannen naar verwachting lopen, krijgen de opleidingen meer inzicht in de trends en ontwikkelingen in het bedrijfsleven en komt deze specifieke kennis beter beschikbaar voor het onderwijs via uitgebalanceerde stageopdrachten en actuele stages. Als dat geen gemotiveerde studenten met een reëel beroepsperspectief in de groene en technische sectoren oplevert? John van de Langenberg en Rien van Tilburg zijn het met elkaar eens: “Dat is onze gezamenlijke opdracht!”

Voor meer iRien van Tilburg en John van de Langenbergnformatie: www.greentechnhn.nl

  Foto: Rien van Tilburg en John van de Langenberg

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...