Donderdag 5 november heeft een Indiase delegatie van ‘Waste en Finish’, partners van de ‘World Toilet Organization’, een werkbezoek afgelegd bij ClusiusLab in Hoorn op uitnodiging van Gino Smit van Stichting Youmanitas. ‘Waste en Finish’ is een organisatie voor ontwikkelingshulp op het gebied van afval- en sanitatieprogramma’s in ontwikkelingslanden. Zij doen studies naar diverse afvalstromen in de landen en bouwen mee aan oplossingen voor afval waarbij microkredieten een grote rol spelen.

Gino Smit en zijn St. Youmanitas zijn in Nederland betrokken bij verschillende projecten rond het thema aquaponics en andere methoden van duurzame voedselproductie. Een van de doelstellingen is om het waterverbruik in de voedselindustrie terug te dringen door nieuwe technieken te gebruiken. Hoog op de EU agenda staat dat de komende jaren aandacht besteed gaat worden aan de wisselwerking tussen bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en onderwijs met thema Water en Food. Smit werkt samen met studenten van de Wageningen Universiteit aan proefopstellingen vermicultuur en aquaponics. 

Smit: “De internationale aandacht voor de water footprint - zuinig omgaan met water en nutriënten binnen voedselproductie - is tegenwoordig groot. Aquaponics en vergelijkbare waterteelt systemen zijn goede oplossingen om zoetwater-tekorten en voedselschaarste opschaalbaar op te lossen. In het ClusiusLab doen wij onderzoek naar de diverse systemen en leveren wij een bijdrage aan het ontwikkelen van lesmateriaal. Wellicht biedt het systeem dat hier staat inspiratie voor de mensen om zich te gaan richten op aquaponics. Microfinanciering kan daarbij een hulpmiddel zijn’’

Karnoutsos Panagiotis, een master student in agrotechniek aan de Universiteit van Thessaloniki, Griekenland, werkt via het Erasmus ‘Young Entrepreneurs Program’ (YEP)  mee aan dit project. Hij is een expert in waterbeheer en verantwoordelijk voor de hele sensor-technologie van de proefopstellingen. Met betaalbare Arduino componenten maakt hij de diverse kweekvariabelen zoals pH, temperatuur, waterhoogte, en vochtigheid, meetbaar en controleerbaar. Karnoutsos: ’ De componenten van Arduino zijn relatief goedkoop, betrouwbaar en simpel samen te stellen, te bouwen en te programmeren. Ideaal om in een omgeving te gebruiken waarbij technische ondersteuning niet vanzelfsprekend is.”

Sarah Haimes, een uit India afkomstige WUR masterstudente in stedebouwkundig milieubeheer, verricht onderzoek naar de integratie van het telen van wormen (vermicultuur) in combinatie met aquaponics. Hierbij worden op huiselijk afval wormen gekweekt als visvoer. Haimes: ’’In India is men bekend met vermicultuur en juist die combinatie met vis en plantenteelt is erg interessant, want hierdoor gaat een gesloten productiekringloop tot de mogelijkheden behoren. De contacten zijn nu gelegd met meneer Mohanty van de Finish Society om te onderzoeken wat de in ontwikkeling zijnde systemen kunnen betekenen in India.

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...