GreenTech NHN, een project van GreenPort NHN en de samenwerking tussen het Horizon College, het Clusius College en het bedrijfsleven, is mede tot stand gekomen door de activiteiten van Raadgevend Bureau Het Grote Oost uit Hoorn. Deze intermediair subsidieverwerving onder leiding van Marcel Deen is sinds 1987 succesvol in het verwerven van subsidies voor bedrijven en de publieke sector. Het bureau opereert zowel nationaal als internationaal en heeft daarnaast veel ervaring in het ontwikkelen en begeleiden van gesubsidieerde innovatieve projecten zoals GreenTech NHN.
Marcel Deen heeft een ruime subsidieverwervingsrelatie met overheden, non-profitorganisaties en scholingsinstellingen: “Vernieuwen vindt steeds meer met open deuren plaats en eigenlijk doe ik niets anders dan het aan elkaar koppelen van overheid, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en onderwijs. Het Clusius College geldt als een voorbeeld van laatstgenoemde en daar ben ik alweer ruim tien jaar voor aan het werk. Door het aanvragen van opleidingssubsidie voor de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden is het fenomeen mini-onderneming ontstaan op de locatie Hoorn. Ook de aanvraag voor de ontwikkeling van het ClusiusLab hebben wij gedaan voor deze vestiging Hoorn. Voor de vmbo-groenvestiging Clusius Schagen hebben wij gelden weten te vergaren voor de uitbouw van het vmbo  naar mbo niveaus 1 en 2.”

Regionaal investeringsfonds 

De agribusiness Noord-Holland-Noord is qua tuinbouwproducten de versmarkt van Europa. Onderzoeksinstellingen als Proeftuin Zwaagdijk, Imares, WUR, TNO en Plantum hebben sterke banden met deze regio en de overheden - van Europese Unie en ministerie Economische Zaken tot Provincie en gemeenten - investeren door middel van regelingen voor het bedrijfsleven. Met de subsidieregeling Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF MBO) wilde het ministerie van Economische Zaken mkb-bedrijven stimuleren om samen met onderwijsinstellingen het praktijkleren te verbeteren, met als resultaat een aantrekkelijker arbeidsmarktrelevant beroepsonderwijs. Uit deze subsidievorm is ook GreenTech NHN ontstaan, waarvoor Marcel Deen de aanvraag heeft verzorgd: “Achterliggende gedachte daarvan is het dichten van de veronderstelde kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven.”

Stagepraktijk 

GreenTech NHN is dus van de grond gekomen door de regeling Regionaal Investeringsfonds MBO die in het leven is geroepen door minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor het verbinden van school en bedrijf trok zij anderhalf jaar geleden 100 miljoen uit. Van het onderwijs en bedrijfsleven werd eenzelfde eigen bijdrage gevraagd, wat het totaal op 300 miljoen bracht. Het Clusius College geeft via de AgriTech Campus al richting aan activiteiten die voor een structurele samenwerking tussen de agribusiness, het onderwijs en de overheden nodig zijn. Om voldoende innovatieve ondernemers en werknemers voor de bedrijven te behouden en te verkrijgen, werd de samenwerking met het Horizon College gezocht. Marcel Deen: “Via GreenTech NHN ligt de uitdaging voor ‘groen en grijs’ in het oplossen van problemen in de stagepraktijk.”

Doelschets 

Groen & Techniek van het Clusius en Techniek & Logistiek van het Horizon ondervinden al jaren dat de verschillende stagecriteria die voor het bedrijfsleven worden aangelegd als lastig worden ervaren. Na het verzamelen van ideeën maakte Marcel Deen een doelschets om de subsidie te verwerven voor de groen-technische samenwerking: “Het is daarbij de kunst dat je je richt op het bestaande beleid van beide organisaties en dit op basis van de aanvraag waar mogelijk verdiept, versnelt en verrijkt. Kennelijk hebben wij dit allemaal goed gedaan want GreenTech NHN krijgt voor vier jaar een subsidie van 33% van 2,4 miljoen. GreenTech NHN hoorde bij de eerste 17 goedgekeurde aanvragen(van de 27) in de eerste tender. Daarmee gaan het Clusius en het Horizon 400 groen-technische stages organiseren en wordt praktijkkennis uiteindelijk adequater in het onderwijs verwerkt.”

Of Marcel Deen nog meer mogelijkheden voor groen-grijze samenwerking ziet? “Jazeker, over twee jaar willen we voor GreenTech NHN een vervolgaanvraag doen. Hoogwaardige meet-, regel- en aansturingstechnieken spelen een steeds belangrijker rol. Mechanisatie wordt nauwkeuriger door ICT-toepassingen en aansturing via Nu GPS en straks Goliath, dus we gaan zeker ook bestuderen wat de subsidiemogelijkheden zijn op het gebied van smartfarming. Kijkend naar voeding en gezondheid zie ik ook subsidiekansen voor het industrieel telen van insecten als onze toekomstige eiwitbron. Op het gebied van innovatie blijven er ook volop subsidiemogelijkheden.”

 

Martijn Grosmann, Nancy Boterblom en Marcel Deen

Martijn Grosmann, Nancy Boterblom en Marcel Deen 

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...